ירושלים, העיר העתיקה

אירנה זילברבוד
08/01/2008
דוח סופי

בחודש פברואר 2004 נערכה חפירת בדיקה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים (הרשאה מס' 4106-A*; נ"צ — רי"ח 22723/63165, רי"י 17723/13165). החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת הגיחון, נוהלה על ידי א' זילברבוד. נחפרו שלוש תעלות בדיקה (5-4 מ' אורך, 0.8-0.6 מ' רוחב) לעומק 1.3-1.1 מ' והתגלו בהן מילוי חול ועפר ותשתיות של מים וביוב בנות זמננו. לא התגלו שרידים עתיקים.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version