לשלב הקדום של הבנייה שייכות רצפה (לוקוסים 102, 106, 113) ושני קירות 

(W4 ,W1). הרצפה (4.5 × 5.0 מ' שטח השתמרות) נבנתה על הסלע והיא עשויה מגיר כתוש ולוחות אבן (0.2 × 0.3 מ' מידות הלוחות). בתוכה שוקעו שלושה טבונים (0.5 × 0.8 מ' בממוצע), ובכמה מקומות הובחנו מוקדי שרפה. נראה שהיתה זו רצפה של חצר פתוחה ששימשה אולי מטבח ציבורי. קיר 1 (2.7 מ' רוחב) נבנה באבנים מהוקצעות, בינוניות וגדולות, והשתמר לגובה שישה נדבכים (1.5 מ'); חלקו העליון התמוטט על הרצפה. קיר 4 (1.2 מ' אורך השתמרות, 0.2 מ' רוחב) חצוב בסלע לגובה 0.9 מ' ועל חלקו החצוב השתמר נדבך אבן אחד (0.2 מ' גובה). הממצא הקרמי משלב זה מתוארך למאה הז' לפסה"נ וכולל קערות (איור 2: 3-1), סירי בישול (איור 2: 6-4), פערורים (איור 2: 7, 8) וקנקנים (איור 2: 12-9).

 

השרידים מן השלב המאוחר של הבנייה התגלו בחלקו המזרחי של השטח, על גבי המפולות מן השלב הקדום. נחשפו קיר (W3) ושכבת שרפה (לוקוס 109). בשלב זה קיר 1 יצא משימוש. קיר 3 (2.4 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) נבנה מאבני גוויל במגוון גדלים (0.5 מ' גובה השתמרות. שכבת השרפה (0.3 מ' עובי) ניגשת אל קיר 3; מפלס השכבה אינו אחיד בגובהו. הממצא הקרמי משלב זה מתוארך למאות הא' לפסה"נ והא' לסה"נ וכולל סירי בישול (איור 3: 1, 2), צפחת (איור 3: 3), פכים (איור 3: 4, 5), קנקנים (איור 3: 9-6) וקנקן-פערור (איור 3: 10).

 

קיר המדרגה בן-זמננו (3.3 מ' אורך, 1.0-0.5 מ' רוחב; W2) נבנה על גבי קירות 1 ו-3 מנדבך אחד של אבני גוויל. בפינת הקיר הונחה אבן גדולה (1 × 1 מ').