שטח T (איור 1)
השטח (5 × 8 מ'; חלקו המזרחי של שטח 800) לא נחפר בעבר בשל עץ זית שגדל במקום, ואילו עתה הוסר העץ והשטח נחפר. בחפירה נחשפו שלוש שכבות (III-I). לשכבה I שייך קיר של מדרגת עיבוד (6 מ' אורך השתמרות, 1.2 מ' רוחב; W100), שנבנה באבני גוויל בינוניות בכיוון צפון-דרום. בצדו הצפוני השתמר הקיר לגובה 1.4 מ', ואילו בצדו הדרומי השתמר רק נדבך בנייה אחד. אל הקיר ניגשה ממערב שכבה של אדמת טרה-רוסה אדומה (0.3 מ' עובי), ובה מעורבים מעט חרסים מן התקופה הביזנטית; היא השתרעה על כל שטח החפירה.
שכבה II נחשפה מתחת לשכבת אדמת הטרה-רוסה. נחשפה פינה של שני קירות

(W109 ,W104), שנבנו באבנים גדולות ומעובדות. קיר 104 (0.6 מ' רוחב) השתמר לאורך 1.5 מ', וקיר 109 (0.5 מ' רוחב) השתמר לאורך 4.5 מ'. אל הפינה ניגשה מפנים שכבה של אדמה מהודקת, ובה התגלו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. מעל לשכבת האדמה המהודקת נחשפו שישה לוחות אבן (0.05 × 0.15 × 0.20 מ' בממוצע) מונחים בשורה, אולי שרידי ריצוף אבן שתשתיתו היא שכבת האדמה המהודקת. קרוב לפינת הקירות, בתוך מפולות אבנים, במפלס לוחות האבן התגלתה אבן שחיקה גדולה. נראה כי לוחות האבן ואבן השחיקה היו חלק מרצפה של חצר פתוחה.
שכבה III נחשפה מתחת לפינת הקירות משכבה II ומדרום לה. נחשפו שרידים של שני חדרים וביניהם מסדרון, המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 4. בחדר הדרומי הובחנו שני שלבי בנייה. לשלב הקדום שייכים שני קירות (W108 ,W106) אליהם ניגשה רצפה עשויה מלוחות אבן בגדלים שונים (לוקוס 3014). נראה שפתח החדר היה קבוע בפינתו הצפונית–מערבית. סמוך לקיר 108 התגלה כלי חרס גדול (0.5 מ' קוטר, 0.45 מ' עומק) בתוך בור חפור בקרקע; נראה שהוא שימש לאחסון. לשלב המאוחר של החדר הדרומי שייכים שני קירות (W107 ,W103) אליהם ניגשת רצפת אבנים במגוון גדלים (לוקוס 3010). בשלב זה הוצר הפתח שבפינה הצפונית-מערבית של החדר בהוספת שתי אבנים. מן החדר הצפוני נחשפו שני קירות (W109, W105; קיר 109 ממשיך לשמש מן השלב הקודם), אליהם ניגשה רצפה (לוקוס 3113) עשויה מאדמת טרה-רוסה המפולסת על פני הסלע. צמוד לקיר 105 התגלה מתקן חצי עגול (לוקוס 3116), שנבנה באבני גוויל, ובתוכו נמצאו שברי נרות מטיפוס ארבעתן, כלי צור ועצמות בעלי חיים. סמוך למתקן ממערב התגלתה אבן שחיקה גדולה משולבת ברצפה. השרידים בחדר הצפוני מקבילים לשרידים מן השלב התחתון בחדר הדרומי.

 

שטח H (איור 2)
השטח נמצא בחלקו הצפוני-מערבי של שטח 800, ונחשפו בו שתי שכבות (III, II). בשכבה II הובחנו שני שלבי בנייה מתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. לשלב הקדום יוחסה חצר פתוחה, ובה טבון (לוקוס 4020) ומתקן מעוגל חפור באדמה (לוקוס 4017; 0.8 מ' קוטר, 0.52 מ' עומק). במתקן נמצאו חרסים, אבן שחורה מעובדת, משקולת אבן ועצמות בעלי חיים. בשלב המאוחר נבנה קיר (W207) ובוטלו המתקנים; מתקן 4017 נסתם באבנים ובשברים גדולים של כלי חרס ומעל הטבון נבנתה רצפה. הרצפה (4.5 × 4.5 מ'; לוקוס 4006) עשויה לוחות אבן (0.3 × 0.4 מ' בממוצע) והיא ניגשת לקירות 206 ו-207. נראה שרצפת לוחות האבן נמשכה עוד צפונה, אך לא השתמרה שם. ברצפה משולבים שני בסיסי עמודים, שנשאו כנראה תקרה של חדר או של חצר מקורה.
בשכבה III הושלמה חפירתם של שרידי מבנה שנחפרו בעבר, בהם הובחנו שני שלבי בנייה מתקופת הברונזה הקדומה 4. לשלב הקדום מיוחסים חמישה קירות

(W206 ,W205 ,W204 ,W203 ,W202); קיר 204 הוא קיר מחיצה. פתח המבנה (0.6 מ' רוחב) נמצא בין קיר 205 לקיר 206. הרצפה בשלב הקדום (לוקוס 4018) עשויה מעפר מהודק, ועל גביה התגלתה שכבת שרפה ובה כמות גדולה של חרסים, כלי צור ועצמות בעלי חיים. בפינת הקירות 202 ו-204 נחשף מתקן (0.6 × 0.6 מ'), שנבנה מחלוקי אבן קטנים. בשלב המאוחר של המבנה נבנתה רצפה עשויה חלוקי אבן קטנים ועפר מהודק (לוקוס 4005). בשלב זה בוטלו קיר 204 והמתקן. בפתח המבנה משלב זה השתמרה אבן פותה.

 

הממצאים
בשני השטחים מתוארך הממצא הקרמי משכבה III לתקופת הברונזה הקדומה 4 והממצא הקרמי משכבה II – לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. הממצא הקרמי משטח T, שכבה III, כולל גביעים (איור 3: 1, 2), סיר בישול ישר דופן (איור 3: 3), קנקנים להם שפה נטויה החוצה (איור 3: 8-4, 16), קנקן שלו שפה ישרה (איור 3: 15),  פערורים (איור 3: 11-9), נר ארבעתן (איור 3: 12) וזרבוביות (איור 3: 13, 17), מהן אחת גדולה במיוחד ושייכת לשלב הקדום של השכבה. העיטורים על כלי החרס אופיינים לתקופה, ובהם עיטור סירוק ישר וגלי, עיטור חבל ודגם אידרה (איור 3: 14). הממצא הקרמי משטח T, שכבה II, כולל קערות פתוחות (איור 4: 1, 2), סירי בישול להם דופן ישרה (איור 4: 3, 4) וקנקנים להם שפה מעובה ומדורגת (איור 4: 8-5). הממצא הקרמי משטח H, שכבה III, כולל קערה גדולה שלה דופן משופעת (איור 5: 1), קערה קטנה שלה שפה נטויה פנימה ועיטור דיקור על השפה (איור 5: 2), גביעים מעוטרים בסירוק ישר וגלי האופייניים לתקופה (איור 5: 7-3), קנקנים להם שפה נטויה כלפי חוץ (איור 5: 10-8), קנקן שלו שפת פערור מרוכסת (איור 5: 11) ופערורים (איור 5: 12, 13). הממצא הקרמי משטח H, שכבה II, כולל קערות פתוחות עגולות (איור 6: 1, 2), סיר בישול ישר דופן (איור 6: 3), סיר בישול שלו שפה נטויה כלפי חוץ ודופן מעוגלת (איור 6: 4), קנקנים (איור 6: 5, 6), פקק חרס (איור 6: 7) וקערה פתוחה שלה דופן עגולה ושפה מרוכסת (איור 6: 8).
ממצא כלי הצור שנאסף בשני שטחי החפירה כולל בעיקר נתזים ומעט כלים שאינם אופייניים לתקופה מוגדרת, ובהם שקערוריות, משוננים, מגרדים ומרצעים. ראויים לציון להב כנעני משוברר בשברור לא רגולרי האופייני לתקופת הברונזה הקדומה 4 (איור 7: 1) ושני להבי מגל עליהם שרידי ליטוש של הקצה הפעיל האופייניים לתקופת הברונזה התיכונה 2ב' (איור 7: 2, 3).
ניתוח עצמות בעלי החיים מלמד שהעצמות משכבה III שייכות לבן צאן אחד, בן בקר אחד וחזיר בית אחד, והעצמות משכבה II שייכות לשני בני צאן ובן בקר אחד.