האתר נמצא במרכז מישור החוף, מצפון לקיבוץ חפץ חיים וממזרח לגדרה. הוא שוכן על אדמת סחף חרסיתית שניקוזה גרוע. נפתח ריבוע אחד ונחשף קבר (לוקוס 101; איור 1), הרוס ברובו, המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת 2. בחפירה שנערכה באתר בשנת 2000 (ר' חדשות ארכיאולוגיות 115: 103) נחשפו שרידי בנייה דלים מן התקופה הביזנטית ומראשית התקופה האסלאמית הקדומה וכן פריטי צור המתוארכים לתרבות המוסטרית. בשתי עונות חפירה שנערכו באתר בשנים 2002 ו-2003 נחשף בית קברות מתקופת הברונזה התיכונה 2א' (Yasur-Landau A. and Gizowska M. 2005. A Middle Bronze IIA Cemetery at Khirbet Muhayzin. Salvage Excavation Reports No. 2:38-49).

 

נחשף קבר שוחה, שגבולותיו לא השתמרו והתגלו בו עצמות אדם, כנראה של פרט אחד. ליד העצמות התגלה מקבץ אבני גוויל בגודל בינוני. הממצא הקרמי בקבר מתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת 2, והוא כולל קנקן שבור באתרו, קערות (איור 2: 6-1), שבר גוף של קערת חלב (איור 7:2) וקנקנים (איור 8:2, 9). במילוי שמעל למפלס הקבר (לוקוס 100) התגלה להב מגל, הדומה בצורתו ללהבי מגל מתקופת הברזל. זהו להב רחב, קטום בשני קצותיו הצרים בקטימות ישרות; הקצה הפעיל נקבע על אחת הצלעות הרחבות. הקבר מלמד אולי שמסורת הקבורה באתר שתחילתה בתקופת הברונזה התיכונה 2א' נמשכה גם בתקופה זו.