נחשפו שרידים משלוש שכבות. על גבי הסלע התגלו חציבות (שכבה 3), אולי מתקן חקלאי שהיה בשימוש היישוב באל-כברי בתקופה הביזנטית. מעל החציבות התגלו שרידי מבנה נרחב (שכבה 2), שנבנה באבנים מסותתות בכיוון מזרח–מערב (כמטר אחד רוחב הקירות). הפתח נקבע בקיר הדרומי של המבנה (16.8 מ' אורך לפחות; W1). המבנה חולק לשני חדרים בבניית קיר (W5) ששולבו בו שתי אומנות (W5b ,W5a), שנשאו כנראה תקרה קמורה של המבנה. בתשתית רצפת המבנה התגלה ממצא קרמי מועט מהמאה הי"ח לסה"נ. לאחר נטישת המבנה הוא התמוטט. על גבי שרידי המבנה, בשכבת פני השטח, התגלו שרידי מבנה קטן (שכבה 1; W4 ,W2), שנבנה באבני גוויל; נראה שזמנו המאה הכ'.