בריבועים A8 ו-A9, הישר מאחורי הפודיום של המקדש, נמצאו שרידים נפולים בצפיפות של הסטיו של מקדש II, כ-2 מ' תחת פני השטח (איור 2). שני הריבועים הורחבו מזרחה לחשיפת כרכוב הבסיס של הפודיום של מקדש II. השרידים האדריכליים הנפולים שרובם השתמרו היטב, כללו אפריז, שני ארכיטרבים שבורים, אך כמעט שלמים (כ-3 מ' אורך), 16 חוליות עמודים וכותרת קורינתית שלמה שסותתה בשני חלקים, התחתון עדיין נושא את החריתות שבהן השתמשו הסתתים להתוויית העיטורים הצמחיים של הכותרת. בריבוע A7 מדרום לא נמצאו שרידים, למעט שוליים שבורים של ריצוף הבזלת של הטמנוס.

 

בחלל 3 (SP3 באיור 1) נוקתה בשלמותה הפינה הצפונית-מערבית של פודיום מקדש I שנחשפה לראשונה בשנת 2004 (איור 3). החפירה העמיקה עד לסלע הבזלת והמילוי בחדר הכיל בעיקר פריטים אדריכליים זרוקים מהמקדש הקדום (להלן) ומבנים משניים אחרים. רוב הפריטים הארכיטקטוניים שנערמו בחדר היו שמורים היטב וכללו אומנות, טריגליפים, מטופות, כרכובים ושיניות. השיניות היו מצופות בטיח וצבועות בצבעים אחידים של שחור, אדום ואוכרה. שברי כלי החרס מחלל 3 מתוארכים לתקופה הרומית הקדומה I ו-II.

 

בחלל 5 (SP5 באיור 1), גם הוא בפודיום מקדש I, התגלו בשנת 2006 פני המסד של המקדש הקדום. בעונה זו נחשפו הקירות המזרחי והצפוני של הפודיום של המקדש שהשתמרו היטב ושרדו מבסיסם עד לכרכוב בראשם (איור 4). הבסיס, הדאדו והראש כוסו בשכבת טיח לבנה ודקה שעוצבה בתבליט על הדאדו. בסיסי העמודים בסגנון אטי נמצאו באתרם בצד הצפוני של המסד, עם כותרת קורינתית ממערב לו. הכותרת הונחה במכוון על ראשה על שולי המסד בזמן כלשהו בעבר, ככל הנראה בזמן בניית מקדשי התקופה הרומית המאוחרת. פריטים ארכיטקטוניים אחרים נמצאו במילוי מעל הפודיום של המקדש וסביבו וכללו אבני קירות מטויחים לבן, כרכובים, חוליית עמוד מטויחת לבן וכותרת אומנה קורינתית. נראה כי המקדש הקדום היה מבנה פריסטילי עם עמודים קורינתיים חופשיים ואומנות קורינתיות בנויים לתוך קירות האולם. המשטח הבנוי גזית שטרם נחפר במלואו וגרם מדרגות בן שלוש מדרגות גזית ניגשו אל הקיר המזרחי של הפודיום. שניהם נבנו היטב ועל הקירות הצדדיים של גרם המדרגות עדיין השתמר ציפוי הטיח הלבן.

 

בריבוע J8 התגלה הקצה הצפוני של גרם המדרגות של מקדש II ביחס לריצוף הבזלת של הטמנוס (איור 5). שש מדרגות אבן גיר נמצאו באתרן. לאורך השוליים המערביים של המדרגה השלישית נחצבה תעלת ניקוז או נסך רדודה ונמשכה למלוא רוחב גרם המדרגות. ריצוף הטמנוס ניגש למדרגה הנמוכה של גרם המדרגות. הקיר הצפוני של הפודיום נמשך מזרחה ויצר אנטות; קיר האנטה הנגדי נחשף בשנת 2002. מהפן הדרומי של קיר האנטה נותרו עדיין שתי אבני גזית, אף שהעליונה הוזזה ממקומה זמן מה לפני החפירה. כמה חוליות עמודים מהחזית הקדמית של מקדש II היו נפולים על המדרגות ומעליהן.

 

בעונת 2006 נחשף רוב המזבח מהתקופה הרומית. בעונה זו החפירות נמשכו עד לסלע האם בריבוע M6. הקיר המערבי של המזבח נחשף לגובה השתמרותו – שלושה נדבכים (איור 6). סלע האם נחצב בחלקו ליצירת פני שטח מפולסים לנדבך התחתון של הקיר וכן פולס הסלע לצורך הקמת הקיר החוצה של מקדש I. ממערב למזבח התגלו יסודות מבנה קטן (איור 1:E) שנבנה ישירות על סלע האם ונותר ממנו הנדבך התחתון של לוחות מהוקצעים בגסות. המבנה היה כנראה בסיס לפסל או מזבח משני כלשהו.

 

בריבועים N4 ,M4 הישר מדרום למזבח נחשף ריצוף בזלת כמטר אחד תחת פני השטח. המילוי הכיל חצץ, אריחי ריצוף מבזלת ושברים אדריכליים מאבן גיר. סמוך למזבח הקדום נבנתה קפלה קטנה (כ-6.56 × 8.22 מ') עם אפסיס חיצון בקצה המזרחי (איור 7). ריצוף הבזלת של התקופה הרומית שימש רצפה והנדבכים התחתונים של הקיר הדרומי של המזבח שימשו יסוד לקיר הצפוני. קירות הקפלה שהשתמרו לגובה נדבך אחד או שניים, נבנו מאבני בנייה מגיר בשימוש חוזר ושברי פריטים ארכיטקטוניים שנלקחו ממבנים קדומים. במרכז הקיר המערבי של הקפלה, מול האפסיס, היה פתח שספו השתמר באתרו. הדלת שאיננה הייתה דו-כנפית ועל פי תושבות הצירים בסף נפתחה כלפי פנים. שתי מזוזות מאבן גיר נמצאו נפולות ממערב לפתח. סף נוסף שהשתמר בקצה הדרומי של הקיר הדרומי מצביע על פתח שני, אולם פתח זה נחסם בשלב השימוש האחרון של הקפלה. לא נמצאו פריטים אדריכליים אחרים בתוך הקפלה, למעט כמה פריטים בשימוש חוזר.