×בשטח A (איור 2) נפתח ריבוע בדיקה סביב ריכוז אבני גוויל קטנות, ייתכן מסיקול, במתאר סגלגל, מונחות על מילוי אדמת סחף כ-30 ס"מ מעל הסלע, ללא ממצא מתארך.

 

בשטח B (איור 3) נפתח ריבוע בדיקה סמוך לפן הדרומי של דרך שצירה מערב–מזרח. נמצא קיר אבני שוליים (לוקוס 6) הבנוי נדבך אבני גוויל בינוניות מושתתות על הסלע. אל הקיר נגש רובד  אדמת סחף (לוקוס 7) ללא ממצא מתארך.

 

בשטח C (איורים 4, 5) נפתחו שלושה ריבועים על תוואי קיר (15.0 × 1.5 × 0.5 מ', W1) שצירו צפון-מזרח–דרום-מערב. הקיר מושתת על הסלע ובנוי שני פנים של אבני גוויל בינוניות וליבת אבנים קטנות. ממערב לקיר נמצאה מפולת אבנים מהתמוטטות הקיר (לוקוסים 2, 10). בחלק הצפוני של הקיר נחשף מפלס אבנים מהודק (לוקוס 13), אולי שרידי רצפה. במילוי נמצאו חרסים שחוקים המתוארכים לתקופה ההלניסטית הקדומה. לא ניתן היה לקבוע אם אלו שרידי מבנה או גדרה/טרסה.