המפלס התחתון (לוקוס 102), כ-0.2 מ' מתחת למפלס העליון, עשוי אדמת לס מהודקת מעורבת בגיר כתוש (5 ס"מ עובי גיר). המילוי מעל לרצפה הכיל לס מעורב באפר וחרסים רבים. אבן שנמצאה מתחת לגובה הסף (0.8 מ' אורך), שימשה מדרגה היורדת לפנים השומרה.
מתחת למפלס הרצפה נמצאו שבעה מטבעות זעירים – נומיות – משוקעים בלס המהודק בגובה בסיס קירות השומרה; שישה נמצאו קרוב לכניסה, מתחת לאבן המדרגה ונראה שהונחו שם במכוון. מצב השתמרותם היה רע והם התפוררו עם הוצאתם.

 

המפלס העליון (לוקוס 101) בגובה אבן הסף שבכניסה. בפינה הצפונית-מזרחית של המבנה נקבעה אבן (0.4 × 0.4 מ') ששימשה אולי שולחן. על גבי הרצפה נמצאו מילוי לס מעורב באפר וחרסים רבים. 
מימין לכניסה נמצא חלק תחתון של קנקן (15 ס"מ קוטר) משוקע ברצפה ומלא בלס מעורב באפר ששימש אולי אח.

 

מכלול כלי החרס משני המפלסים היה רב ומגוון והכיל קערות צפון-אפריקניות מחופות אדום (איור 3-1:2) המתוארכות למאה הו' לסה"נ, סיר בישול עם שפה נוטה חוצה (איור 4:2), פכים וקנקניות (איור 8-5:2) המתוארכים למאות הד'-הו' לסה"נ, ופך ארכובה (איור 9:2) המתוארך למאות הו'-ראשית הז' לסה"נ. הדמיון במכלולי הקרמיקה בשני המפלסים מעיד על היותם בני זמן אחד; הרמת הרצפה (לוקוס 101) נעשתה עוד בזמנה של השומרה.
השומרה פעלה במאות הה'-הו' לסה"נ על פי המכלולים הקרמיים ותיארוך מטבעות  הנומיות שזמנן אינו קודם לסוף המאה הה' לסה"נ.