לחדר הקבורה הראשון (לוקוס 1; איור 3) מתאר טרפזי; בדופנו הדרומית, מול פתח הכניסה, פתח צר לחדר הקבורה השני ובדופנו המערבית, מימין לפתח, נחצב כוך קטן (לוקוס 4; איור 4) המעיד כנראה על ראשית חציבתו של חדר קבורה נוסף שלא הושלם. הרצפה היתה מכוסה בשכבת עפר (0.5 מ' עובי) שנמצאו בה כלי חרס: קערה (איור 1:5) ופך (איור 4:5) וכן עצמות שני נקברים: נער או נערה וגבר צעיר. עצם השוק של הגבר הייתה מעוותת משבר או ממחלה.
לחדר הקבורה השני (לוקוס 3) שלא נחפר, מתאר מלבני, רצפתו גבוהה בכ-0.4 מ' מזו של החדר הראשון והייתה עליה הצטברות עפר (כ-0.2 מ' עובי).
לפני החפירה נאספו במערה עוד ארבעה כלי חרס: שני סירי בישול (איור 2:5, 3) ושני פכים (איור 5:5, 6) שמיקומם המקורי אינו ידוע.
הקערה מהחדר הראשון מחופה אדום ודומה לקערות ללא חיפוי שנמצאו בשכבות תקופת הברונזה הביניימית בחורבת עוצה. סירי הבישול שייכים לטיפוס שנפוץ ברוב אתרי התקופה בצפון הארץ והפכים שאופיינית להם ידית בעלת חתך עגול, הם מטיפוס ייחודי לצפון הגליל המערבי, דוגמת הפכיות מראש הנקרה (ארץ ישראל י"א: 288), מחניתה (קדמוניות הגליל המערבי: 64) ומכברי (עתיקות 27: *4).
סקירת המדרון שבו נמצאה המערה מלמדת על קיומן של מערות נוספות וסביר שחלקן שימשו אף הן קברים בתקופה זו. בתחום בית הספר התיכון גליל מערבי המרוחק כ-3 ק"מ מצפון לשיח' דנון נמצאו קברים מתקופת הברונזה הביניימית (עתיקות 27: *1-*18). באזור הקרוב לשיח' דאוד ולכברי לא התגלו שרידי יישוב מתקופה זו, אך בחינת מפת שרידי התקופה בגליל המערבי מלמדת על שרשרת של יישובים ובתי קברות בגבעות שבין עמק עכו והרי הגליל (איור 6).