שטח A 
השטח נמצא בשקע טופוגרפי רדוד בין חורבת בזקה בצפון-מזרח לחורבת כפר טוב בדרום-מערב. במהלך הפיקוח הארכיאולוגי נחשפו שישה ריכוז אבן (שטחי משנה F–A; איור 1) ולמעט אחד מהם (שטח משנה D) כולם נחפרו.
שטח משנה A. נפתחו שתי בדיקות קטנות בעקבות עבודות פיתוח שפגעו בעתיקות. נחשפה ערמת סיקול שגודלה המקורי לא ברור (איור 2), שחלקה נכלל בקיר תמך קטן בנוי שורה אחת של אבני שדה גדולות. מעט מאוד חרסים אינדיקטיביים מערמת הסיקול תוארכו לתקופות שמן ההלניסטית עד הביזנטית הקדומה.
שטח משנה B. בריבוע אחד התגלו שרידי שני קירות שדה מקבילים שנבנו מאבני שדה גדולות והונחו על אדמת אלוביום סטירילית (איור 3). אפשר אולי לעקוב אחר אחד הקירות עד לשטחי משנה C ו-F (איור 1). כמות קטנה מאוד של חרסים שחוקים לא אפשרה לתארך שרידים אלה.
שטח משנה C. התגלה חלק מקיר שדה שנחשף בשטח B ונבנה משורה אחת או שתיים של אבני שדה גדולות שהונחו על אדמת אלוביום סטרילית (איור 4). מצפון לקיר התגלה חלק מערמת סיקול מאוחרת לקיר. הערימה נתחמה במקבץ מעוגל של אבני שדה בינוניות וגדולות שהקיף מילוי של אבנים קטנות. הממצא העיקרי הוא קיר דמוי סהר שנבנה משורה אחת של אבני שדה גדולות והשתמר לגובה שני נדבכים, התחתון בולט כמדרגה. הפן הצפוני-מערבי של הקיר נבנה היטב ואילו הצד הנגדי, שנראה מונח על אדמה, נראה כקיר טרסה. מצפון-מערב לקיר ובתוך התעקלותו התגלה ריצוף אבן בנוי היטב מעוגל למחצה. נראה כי המבנה, המונח על קרקע אלוביום סטרילית, הוא סכר. התעקלות הקיר פונה למעלה המדרון ואילו ריצוף האבן נועד למנוע ממים גולשים לסחוף את האדמה מבסיס קיר הסכר. מעט מאוד חרסים שחוקים לא סייעו לתארך שרידים אלה, אם כי על פי מבנים דומים שנחפרו באזור סמוך (הרשאה מס' 4028-A; חדשות ארכיאולוגיות 120) נראה שהסכר נבנה על ידי קרן קיימת לישראל בשנת 1953, במסגרת פרויקט עבודות סביבה יזומות.
שטח משנה E. במרחק 50 מ' מדרום-מזרח ובמעלה המדרון משטח משנה C התגלו שרידי סכר נוסף דומה במבנהו לקודם (איור 5). נראה כי שני המבנים הקרובים הדומים זה לזה הם בני זמן אחד ונבנו במסגרת מפעל בנייה.
שטח משנה F. נפתחו שני חצאי ריבועים והתגלו בהם שרידי קיר שדה בנוי משורה אחת או שתיים של אבני שדה בינוניות וגדולות שהונחו על קרקע אלוביום סטרילית (איור 6). נראה שהקיר הוא המשכו של הקיר שהתגלה בשטחי משנה B ו-C.

 

שטח B
השטח נמצא במישור מפולס ממזרח לחורבת נכס. במהלך הפיקוח הארכיאולוגי תועדו שני ריכוזי אבן טמונים כ-0.7 מ' בקרקע אלוביאלית. התגלתה דרך במצב השתמרות ירוד שהונחה על קרקע אלוביום סטרילית בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב ונבנתה משתיים-שלוש שורות של אבני שדה בגודל בינוני עם ליבה של אבנים בגודל בינוני (55 מ' אורך הקטע). רוחב הדרך בחלקה הצפוני-מערבי מגיע ל-6 מ'; החלק הדרומי-מזרחי לא השתמר היטב.
לפי מפות מנדטוריות הדרך מדרום-מזרח לחורבת כנס (ח' אל-כונייסה) הייתה אולי התוואי שחיבר את הכפרים הנטושים ברפיליא מצפון-מזרח ואל-קובאב מדרום-מערב, שניהם נבנו על שרידים קדומים. מעט חרסים שחוקים עלו ממילוי האבן של הדרך ולא סייעו בתיארוך; צורת הבנייה מזכירה דרכים דומות המתוארכות לתקופה הרומית.