החפירה נערכה בשולי המדרון המזרחי של התל, המשתפל אל עבר יובל קצר של נחל אדוריים (איור 1). הסלע בדרך כלל קרוב לפני השטח ובחלקו חשוף. נפתחו שני שטחים: שטח A בצפון, ללא שרידי בנייה ושטח B בדרום, שהתגלו בו שרידי מבנים ורצפות מתקופת הברזל סנטימטרים ספורים מפני השטח, שהשתמרותם הדלה היא תוצאת עיבוד חקלאי וסחף. בדרום השטח נמצאו שרידים דלים מתקופת הברונזה הקדומה.

 

בשטח A נפתחו שתי שורות של שלושה ריבועים (בציר מזרח–מערב), אחת בערוץ ואחת צפונית לו. כמו כן נבדקו שתי מערות טבעיות שפתחיהן פונים מזרחה, אל עבר היובל התוחם את התל. בסלע שליד אחת המערות נמצא ספלול חצוב. לא נמצאו שרידי בנייה או שימוש במערות.

 

בשטח B, בקצה הדרומי-מזרחי של האתר נפתחו 25 ריבועים. בשמונה מהם נמצאה שכבה דקה של אדמה חומה-כהה, רכה וחרושה מעל הסלע, ללא שרידים ארכיטקטוניים. ב-15 ריבועים התגלו שרידי בנייה ובהם לפחות שני מבנים משלהי תקופת הברזל 1–ראשית תקופת הברזל 2 (מבנים א', ב'). מבנה א' נחשף במרכז השטח ומבנה ב' בחלקו הצפוני. בריבוע נוסף בדרום השטח נחשף בור ובו שרידים מתקופת הברונזה הקדומה.

 

תקופת הברזל
ממבנה א' (איור 2) נחשף חדר אחד (3.2 × 2.3 מ'), תחום בקירות במזרח, במערב ובדרום; פתחו לא נתגלה. קירות החדר בנויים חלקם על הסלע וחלקם על מילוי אדמה מעורבת באבנים קטנות והשתמרו לגובה נדבך אחד (0.26-0.10 מ'). הם בנויים משתי שורות של אבני שדה ומילוי אבנים קטנות. מתחת למפולת אבנים נחשפה רצפת עפר מהודק, המונחת על הסלע. מצפון למבנה התגלו שרידי בנייה דלים. מדרום וממזרח נמצאו קטעי רצפות עפר כבוש, המונחות על הסלע ועל מילוי אדמה בשקעים שבין הסלעים.
מצפון למבנה א' התגלה מבנה נוסף ב' (10 × 20 מ'; איור 3), הכולל חצר מרוצפת (10) ושלושה חדרים (11, 12 ו-13). קירות המבנה בנויים משתי שורות אבני שדה עם מילוי אבנים קטנות. רוב הקירות השתמרו לגובה נדבך אחד, פרט לשניים

(W32 ,W29) שהשתמרו לגובה שני נדבכים. רצפות המבנה, העשויות עפר מהודק, הונחו על הסלע ובמקומות שבהם הסלע גבוה הוא פולס ושימש ככל הנראה חלק מהרצפה.
החצר (10; 5 × 7 מ') תחומה במערב בקיר (W29; גובה 0.4 מ') ובצפון בקיר

(W26; גובה 0.15 מ'). ייתכן שהיה פתח בקיר המערבי של החצר שהוביל לחדר 11 ומסיבה כלשהי נחסם בקיר (W32; גובה 0.36 מ') שמתארו מעוגל מעט והוא ניגש בדרום לקיר (W25) ובצפון לקיר (W29). בחצר התגלה ריצוף חלוקים שהשתמר בקטעים ונמצא מכוסה חלקית במפולת אבנים.
מחדר 11 שממערב לחצר השתמרה הפינה הדרומית-מזרחית (2.5 × 2.5 מ'). הוא תחום בדרום בקיר 25 (0.2-0.1 מ' גובה) ובמזרח בקירות 29 ו-32. רצפת החדר עשויה עפר מהודק והסלע המפולס משמש חלק ממנה. בפינת הדרומית-מזרחית נמצא על הרצפה טבון ומתחת לרצפה מפלס חיים שקדם למבנה.
מצפון לחצר 10 נמצא חדר נוסף (12; 2.1 × 5.0 מ'), התחום מדרום בקיר 26, ממזרח בקיר (W28; גובה 0.17-0.10 מ') ומצפון בקיר (W30; גובה 0.15 מ'). בחדר נמצאה רצפת עפר ועליה שלוש אבני ריצוף, לא באתרן ועל כן לא ברור אם החדר היה מרוצף. ייתכן שהיה פתח בקיר 28 המקשר בין החדרים 12, 13.
ממזרח לחדר 12 נמצא חדר נוסף (13) שממנו השתמר חלקו הדרומי-מערבי (2.1 × 1.7 מ') והוא תחום בקירות 26 בדרום ו-28 במערב.
שבעה מטרים מצפון למבנה ב' התגלה קטע קיר נוסף (W31; גובה 0.24 מ'), הבנוי על מילוי אדמה בין חלקי סלע. ממערב לו נמצאה רצפת עפר מהודק ולצדה סלע מפולס.

 

על רצפות המבנים נמצאו כלי חרס המאפיינים את סוף המאה הי"א–תחילת הי' לפסה"נ, שלהי תקופת הברזל 1 או ראשית תקופת הברזל 2. המכלול כלל שפע קובעות וגביעים, המציינים אולי פעילות פולחן (ביתית?) וכן קנקני אגירה רבים האופייניים לתקופה.
כלי האבן כללו כלי שחיקה וכתישה, חלקם עשויים מאבן שיובאה ממרחקים (כגון בזלת).

 

תקופת הברונזה הקדומה
שרידים מתקופה זו נמצאו בבור לא רגולרי שנחצב בסלע הפריך (2.0 ×  2.5 × 1.3 מ'). הממצאים כללו שברי גוף של כלי חרס ולהב כנעני.