קטע מכביש 90 עתיד לעבור בשוליים המזרחיים של תל רקת שבו נמצאו שרידים מתקופת הברונזה הקדומה ומתקופת הברזל. בסקר קטע זה הובחנו קירות.
בסקר תוואי כביש 348 לא נמצאו עתיקות ואף לא קברים, אף שבקצהו הדרומי של התוואי נמצא בית הקברות של טבריה (עתיקות 38:*73–*90).