לגת 1 משטח דריכה מעוגל (3.1 מ' קוטר; איורים 2, 3) משופע לדרום ותעלה חצובה המובילה לבור איגום מרובע (1.80 × 0.92 מ', 0.6 מ' עומק). זוהי גת מסוג 'גת פשוטה'

(Frankel R. [1999], Wine and Oil Production in Antiquity in Israel and Other Mediterranean Countries, ASOR Monograph 10: 51-52), חלקה העליון שעליו נעשית עבודת המעיכה והדחיסה בדרך כלל משופע והנוזלים נאספים דרך תעלה או נקב לבור איגום. סוג זה של גת קדום מאוד וממשיך לשמש בתקופות הרומית והביזנטית, לכן לא ניתן לתארך את הגת על פי צורתה.


לגת 2 משטח דריכה רבוע (3.1 × 2.9 מ'; איורים 4, 5) משופע למזרח ותעלה פתוחה המובילה לבור איסוף ראשון (1.55 × 1.30 מ', 1.25-1.10 מ' עומק). בפינה הדרומית של הבור חצובות שתי מדרגות ובקרקעית חצובים שני בורות שיקוע עגולים, אחד בפינה המערבית ושני במרכז הבור.
מדרום, צמוד למשטח הדריכה ולבור האיסוף הראשון חצוב בור איסוף נוסף (1.27 × 0.77 מ', 0.6 מ' עומק), המתחבר לבור האיסוף הראשון בתעלה חצובה; במרכזו בור שיקוע עגול. על פי פרנקל זהו 'מתקן משוכלל לייצור יין' (פרנקל ר' [תשמ"ד], תולדות עיבוד יין ושמן בגליל בתקופת המקרא המשנה והתלמוד, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אונ' תל אביב: 197-196), שכולל משטח דריכה מרובע שממנו זורם הנוזל דרך בור שיקוע וסינון מרובע לבור איגום מרובע. גתות כאלו התגלו בכמה אזורים בארץ ומכמה תקופות ולכן לא ניתן לתארך אותן ללא ממצא נוסף.


לגת 3 משטח דריכה רבוע (2.95 × 2.20 מ'; איורים 6, 7) משופע לצפון ותעלה חצובה המובילה לבור סינון עגול (1.0-0.8 מ' קוטר, 0.45 מ' עומק) שבדרומו חצוב בור שיקוע עגול. לבור הסינון מחובר בור איסוף (1.8 × 1.2 מ', 0.8 מ' עומק) בתעלה חצובה; בדרומו שתי מדרגות, גבוהה ונמוכה. בתחתית הבור נחצבו שני בורות שיקוע, אחד סגלגל צמוד לפאה הדרומית ושני עגול ליד הפינה הצפונית. על פי פרנקל גם זה 'מתקן משוכלל לייצור יין': בור איגום או שיקוע עגול ולא מרובע וגם גת זו לא ניתנת לתיארוך ללא ממצא נוסף.


הספלול חצוב בסלע (0.6 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק מרבי; איורים 8, 9).
 

מערת הקבורה (איור 10) חצובה בסלע; המבואה חסומה באבני שדה גדולות (איור 11). הכניסה היום היא דרך בור (4 מ' עומק). לפתח המערה משקוף קשות (איור 12); המבואה מלבנית והחדר היחיד בנוי קשת מדומה (2.1 × 1.9 מ', 1.7 מ' גובה). שרידי החבלים שנמצאו מעידים כי המערה נשדדה בעת האחרונה. צמוד לקיר הדרומי נערכה חפירת שוד ולפיכך נמצאה המערה ריקה מממצא.