אתר 1 (איורים 2, 3)
במעלה המדרון נחשפה דרך עתיקה מח' א-שיח' מדכור אל חלקות חקלאיות כ-350 מ' מערבה. הדרך תחומה לכל אורכה בשתי גדרות שהונחו על סלע האם ולהן שני פנים של אבני גוויל שהשתמרו על פי רוב לגובה שני נדבכים (0.9 מ'). רוחב הדרך 2.4 מ' בראש המדרון ו-5.2 מ' בחלקו הנמוך. לרוחב הדרך נחפרו שני חתכי בדיקה ונמצא בהם מילוי אבנים בהתאמה למצע סלע האם (0.1–0.9 מ' גובה). פני הדרך הוגבהו בסיקול השדות אל הדרך ב-0.2–0.4 מ' מסביבתם. מצפון ומדרום לדרך נמצאו חלקות חקלאיות תחומות בגדרות שהשתמרו חלקית לגובה נדבך אחד והן ניגשות לדרך. בחתך המזרחי נמצאו שברי כלי חרס המתוארכים למאות הא'–הד' לסה"נ: קערה (איור 1:4) וקנקנים (איור 8-2:4).
אתר 2 (איור 5)
גת חצובה במשטח סלע במדרון, נחפרה חלקית. לגת משטח דריכה (לוקוס 111; 4.2 × 4.3 מ') ובור שיקוע (לוקוס 112; כ-0.9 × 0.9 מ'; 0.5 מ' עומק נראה) המחוברים בתעלה פתוחה (0.15 מ' רוחב). מדרום וסמוך לגת נחשף קיר עשוי פן אחד של אבני גוויל שהשתמר ממנו נדבך אחד (1.6 מ' אורך, 0.25 מ' גובה; W1). ממערב לגת, במפלס גבוה יותר, נחשפה גדר חקלאית (3.3 מ' אורך; W2). במשטח הדריכה, סמוך לפני השטח, נמצא שבר פך מתקופת הברזל 2 (איור 9:4) ובפינתו הדרומית-מזרחית, צמוד לסלע בתוך משקע אבנית, נמצא שבר קנקן המתוארך לתקופה ההרודיאנית (10:4).
אתר 3 (איורים 6, 7)
נחפרה גת שלה משטח דריכה (לוקוס 99; 1.5 × 2.1 מ'), בור שיקוע (0.3 × 0.4 מ', 0.3 מ' עומק) ובור איגום (לוקוס 102; 1.15 × 1.20 מ', 0.7 מ' עומק) בפינה הדרומית-מערבית. בתחתית בור האיגום שקע חצוב (0.4 מ' קוטר).
אתר 4 (איור 8)
כ-10 מ' ממזרח לנקודה 3 ו-5 מ' נמוך ממנה נחפרה מערה טבעית (כ-10 × 10 מ') שאל פתחה בדופן המזרחית (2.1 מ' רוחב, 1.6 מ' גובה) הוביל שביל לרוחב המדרון. בחפירה במרכז המערה וסמוך לפתח הובחנו שלוש שכבות.
שכבה 3 מאופיינת במילוי עפר וחרסים על רצפת המערה (0.25–0.50 מ' גובה, לוקוסים 108, 109,  110). ממצא כלי החרס מתוארך לתקופה הרומית: מכסה סיר בישול (איור 14:4) וקנקן (איור 15:4) ולתקופה הביזנטית: פך (איור 13:4) ונר (איור 16:4).
שכבה 2 היא שכבת אפר (לוקוס 109; 7–14 ס"מ עובי) שנחשפה במרכז המערה ובחלקה הפנימי וחתמה את שכבה 3. לא נמצא ממצא מתארך.
בשכבה 1 נחשפה רצפה עשויה גיר כתוש (לוקוסים 105B ,105A ;0.1 מ' עובי) בכל השטח הניגשת לגדר (W3) שחסמה את הפתח והשתמרה לגובה שלושה נדבכים (1.1 מ'). על הרצפה מוקדי אפר אחדים. במילוי על הרצפה נמצא שבר קנקן מהתקופה הביזנטית (איור 12:4) וקערה המתוארכת לתקופה הממלוכית (איור 11:4).