נפתחו שני ריבועים, ובהם נחשפו ארבעה קברי שוחה (13-10; איורים 4-1) בעומק של 1.9-1.2 מ' מתחת לפני השטח. הקברים הם בורות רדודים סגלגלים שנחפרו באדמה בכיוון מזרח-מערב (1.8 מ' אורך מרבי, 0.8-0.3 מ' רוחב). רק בקבר 11 הובחן הפתח, שנחפר מפני השטח; חלקו התחתון של הקבר הולך וצר כלפי מטה (0.8 מ' רוחב בחלק העליון, 0.3 מ' רוחב בקרקעית). בכל אחד מהקברים התגלה נקבר יחיד בארטיקולציה אנטומית, המלמדת על קבורה ראשונית. ראשי הנקברים הונחו בצד מערב. שלושה נקברים (לוקוסים 13-11) הונחו על צד ימין, ונקבר אחד (לוקוס 10) הונח על גבו. בקברים לא התגלו חפצי לוואי כלשהם. השלדים נבדקו בשטח בידי אנתרופולוג ללא הוצאה של העצמות מהקרקע. מהבדיקה האנתרופולוגית עולה כי הנקברים הם ילד שגילו 11-9 שנים (לוקוס 10), אשה שגילה 25-17 שנים (לוקוס 13) ושני בוגרים שגילם ומינם אינו ברור (לוקוסים 11, 12).