במקבץ האתרים הגדול מהשניים (A; כ-10 דונם) תועדו מכלאה וגלי אבנים, קטנים ברובם (1 × 1 מ', כ-0.5 מ' גובה), שהם אולי חלק משדה קבורה. סמוך למצוק הנחל תועדו כמה גלי אבנים גדולים יותר, ואפשר שאלה רגמים (A1; איור 2); אחד מהם (4 מ' קוטר) נבנה באבני שדה בינוניות (0.4 × 0.5 מ') והשתמר לגובה של ארבעה נדבכים. בחלקו הצפוני של מקבץ A תועדו כמה מבנים בני חדר סגלגל יחיד (1.5 × 2.0 מ'). בחלקו המזרחי של המקבץ, על שפת ערוץ הנחל, תועד אתר חניה קטן.
במקבץ האתרים הקטן (B) תועדו מבנה מרכזי (B1), המורכב משלוש יחידות סגלגלות

(5 × 10 מ'), וסמוך אליו מבנה נוסף (B2) המורכב משתי יחידות סגלגלות, האחת גדולה (6 × 10 מ') והשנייה קטנה (2 × 3 מ'). נראה כי הכניסה למבנה 2B היתה קבועה בצד מזרח (איור 3). סמוך למבנה המרכזי ניכרים כמה מבנים קטנים ומעוגלים (2.5 × 3.0 מ'), שנבנו באבני שדה בינוניות (0.5 × 0.5 מ') והשתמרו לגובה של נדבך אחד; לכל אחד מהם פתח יחיד. סמוך לאחד המבנים הובחנה חצר תחומה באבנים. אפשר שבחלק מהמבנים השתמרו שרידי רגמים.
בחלק הדרומי-מערבי של תחום הסקר תועד מתקן (אתר 1; 4 × 4 מ'; איור 4), המורכב מיחידה סגלגלה גדולה וצמוד אליה תא קטן, שנבנו מנדבך אחד של אבני שדה נעוצות בקרקע. מתקנים דומים התגלו בהר הנגב ויש המייחסים אותם לפעילות פולחנית של נוודים.
בקרבת אתר 1 תועד מקבץ של מבנים מעוגלים (אתר 2; 2 × 2 מ' גודל כל אחד; איור 5), שנבנו באבני שדה בינוניות והשתמרו לגובה נדבך אחד.
בשטח הסקר תועדו שני אתרי חנייה (האחד במקבץ A והאחר הוא אתר 3; איור 6). הם כוללים מכלאה התחומה באבני שדה, משטח חניה שסוקלו ממנו האבנים הגדולות וערימות של אבנים מסוקלות (0.3 × 2.0 × 3.0 מ').