שטח A
נפתחו שמונה ריבועים בראש גבעה ונתגלו בהם כבשן סיד, טרסה מודרנית ובור קטן ורדוד (איור 1).
כבשן הסיד שנחפר ברובו, חצוב בסלע (4.05 מ' קוטר, 4-3 מ' עומק; ריבועים E5-F6; איור 2) ובנוי שני נדבכי אבן גיר (0.32 × 0.25  × 0.12 מ') בדופן הצפונית-מערבית
(W32; אורך 3.1 מ', רוחב 0.3 מ'). בקיר זה נקרע פתח לתעלת הסקה חצובה בסלע בשיפוע ממערב למזרח (לוקוס 30; 4 מ' אורך, 0.5-0.3 מ' רוחב, 2 מ' גובה; איור 3) שנמצאו עליה לוחות קירוי שטוחים. בקצה המזרחי של התעלה נחצבו בשני דופנותיה כוכים קטנים 0.9 מ' מעל מפלס הסלע (0.26 × 0.18 מ' המערבי; 0.23 × 0.17 מ' המזרחי). כבשן הסיד נמצא מלא אבנים ואדמה שהכילו שברי קנקני עזה שחורים עות'מאניים ועצמות בעלי חיים. מתחת למילוי נחשפו שני מפלסי סיד (לוקוסים 33, 35) ושני מפלסי אפר (לוקוסים 34, 36) מעל לרצפה עשויה אבני גיר קטנות. בשכבת הסיד העליונה (לוקוס 33) נמצאו אבני גיר שרופות למחצה ופיסת מתכת קטנה. מתחת לרצפה (לוקוס 38) לא נמצא כל ממצא מתארך.
מדרום לכבשן נחשף בור חצוב רדוד (לוקוס 27; 0.95 מ' קוטר, 0.22 מ' עומק; ריבוע C4). ממזרח לבור נחשף קיר טרסה (W3; אורך 11.5 מ', רוחב 1.15 מ', גובה 0.8 מ'; ריבוע B1) ובשני הריבועים שממערב לו (C2 ,B2) לא נמצא כל ממצא.

 

שטח B
במרחק  433 מ' משטח A נמצאה גת קטנה וכמה ספלולים.
לגת החצובה משטח דריכה (לוקוס 101; 1.6 × 1.8 מ', 0.6-0.4 מ' גובה; איורים 4, 5) המחובר בתעלה רדודה לבור איגום עגול (לוקוס 103; 1 מ' קוטר, 0.8 מ' עומק). בדופן הדרומית של משטח הדריכה נחצבה תעלת נגר קצרה ולידה ספלול  שייתכן כי שימש להצבת קנקן.
נמצאו מעט חרסים ביזנטיים, שברי קנקני עזה שחורים מהתקופה העות'מאנית, מטבע כסף מהמאה הי"ח (מוסטפה הג' 1774-1757 לסה"נ) ומקטרת עות'מאנית מהמאה הי"ט (איור 6).
מצפון לגת נחשף מתקן הכולל ספלול גדול (לוקוס 108; 0.5 מ' קוטר, 0.22 מ' עומק; איורים 7, 8), המחובר לספלול קטן יותר (0.18 מ' קוטר, 0.11 מ' עומק). לא נמצא כל ממצא מתארך.