נחשף משטח חצוב בסלע, עליו השתמרו שני קטעים של רצפת פסיפס לבן (0.5×2.0 מ', 1.5×3.0 מ') מעוטרת בדגמים גאומטריים בצבעים שחור ואדום (איורים 2, 3). הובחנה תשתית רצפת הפסיפס (כ-0.3 מ' עובי). במשטח הסלע חצוב בור סינון (?) מעוגל (לוקוס 5; 0.6 מ' קוטר, 0.19-0.17 מ' עומק), שדפנותיו מטויחות וקרקעיתו מרוצפת בפסיפס. נראה שרצפת הפסיפס בבור היתה מעוטרת במקור בדגם של צלב, אך בעקבות תיקונים הדגם השתנה (איור 4). מן הבור נמשכות שתי תעלות חצובות (0.25 מ' עומק), שהוליכו, אולי, אל שני בורות איגום שלא השתמרו. מצפון לבור 5 חצוב במשטח הסלע בור טרפזי קטן (לוקוס 6; כ-0.5 מ' אורך, 0.25 מ' עומק; איור 5), המדופן בחרסים ומטויח, ובתחתיתו חצובה תעלה שהוליכה לכיוון מערב. שימושו של הבור אינו ברור. בדיפון בור 6 התגלה מכסה קנקן מהתקופה הביזנטית (איור 6: 2). נראה כי משטח הסלע ושני הבורות היו חלק ממתקן תעשייתי, אולי גת, שנפגע במהלך העבודות באתר.
בקרבת מקום נחשפו חציבות נוספות, אך לא ברור אם הן קשורות למתקן ואם הן קדומות לו או מאוחרות לו. ממזרח למתקן נחשפה תעלה רדודה, המוליכה לצפון-מזרח אל בור (לוקוס 13; 1 מ' קוטר), שבדפנותיו השתמרו שרידי טיח, וממנו נמשכת תעלה נוספת לצפון. במזרח שטח החפירה נחשפו שרידי מחצבה, שזמנה לא ברור. אל המחצבה ניגשת רצפת גיר כתוש (לוקוסים 11, 12), המאוחרת למחצבה; בשלב בניית הרצפה יושרה המחצבה. מתחת לרצפת הגיר הכתוש התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית, ובהם קערה (איור 6: 1), קנקנן (איור 6: 3) ואמפורה (איור 6: 4).
את המתקן ביטלו בור מים (לוקוס 15) ובור שיקוע (לוקוס 7) חצובים, הסמוכים זה לזה. בור המים מטויח בטיח הידראולי; הוא היה סתום בכמה אבנים. בבור השיקוע (0.85-0.75 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק) חצובה גומה קטנה (0.23 מ' קוטר, 7 ס"מ עומק). חלקו הצפוני של שטח החפירה היה מרוצף באבני בנייה בשימוש משני (איור 7). מעל הריצוף ומעל בורות 7 ו-15 התגלה ממצא מעורב של חרסים, ובהם קערה (איור 6: 5) וסיר בישול (איור 6: 8) מהתקופה הצלבנית, וקערת בישול (איור 6: 6) וסיר בישול (איור 6: 7) מהתקופה הממלוכית.