שטח A (איור 3). נחשפה מחצבה גדולה (לוקוס 100; כ-140 מ"ר; איור 4), ובה ניכרים סימני חציבה של אבנים רבועות בגדלים שונים (0.65-0.80×0.35-0.40 מ') ותעלות הניתוק סביב האבנים (10-3 ס"מ רוחב, 8-2 ס"מ עומק). במרכז המחצבה נחשף משטח רבוע חצוב, התחום בדפנות סלע חצובות (לוקוס 108; 1.55×1.60 מ', 0.5-0.1 מ' עומק; איור 5); תפקידו של המשטח אינו ידוע. בשטח המחצבה התגלו שמונה בורות חצובים, בגדלים שונים (לוקוסים  107B ,107A ,106 ,104B ,104A ,103B ,103A ,101; איורים 8-6), שתפקידם אינו ברור. ממערב למחצבה התגלה בור גדול חצוב בחלקו (לוקוסים 105, 112; 6.0×6.8 מ', 2.5 מ' עומק; איור 9). בתוך הבור התגלה מילוי של אבני בנייה מהוקצעות בגדלים שונים, אבני שדה, מעט עצמות בעלי חיים וממצא קרמי. מקצתו של הממצא הקרמי מתוארך לתקופת הברזל 2, והוא כולל קערה (איור 10: 1). רוב הממצא הקרמי מתוארך לתקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לפסה"נ – המאה הא' לסה"נ), והוא כולל סירי בישול (איור 10: 2, 3), קנקנים (איור 10: 6-4) ופך (איור 10: 7), נראה שהבור נסתם במכוון. חפירת הבור נעצרה על ידי אתרא קדישא. במרחק של כ-7 מ' ממזרח למחצבה התגלתה במהלך חישוף באמצעות כלי מכני ידית של קנקן הנושאת טביעת חותם 'למלך' והמתוארכת לסוף המאה הח' ולמאה הז' לפסה"נ (איור 10: 8; 11). מתחת למילה 'למלך' יש טביעה של חיפושית בת ארבע כנפיים.

 

שטח B (איור 12). התגלו שלושה בורות עגולים חצובים בסלע גיר (לוקוס 109 — 0.23×0.31 מ', 0.47 מ' עומק; לוקוס 110 — 0.59×0.47 מ', 0.85 מ' עומק ויותר;  לוקוס 111 — 0.38×0.42 מ', 0.16 מ' עומק). נראה כי הבורות קשורים למבנה שנחשף בעבר צמוד לחפירה מדרום וזמנו ימי הבית השני (ר' חדשות ארכיאולוגיות 119).