נחשפה סדרת חדרים, המסודרים בקומות על המצוק ולמרגלותיו ונראה שכולם שייכים למבנה אחד. החדרים יורדים מצפון לדרום בהתאמה לטופוגרפיה הטבעית של הגבעה. מהקומה העליונה נותרו רק מדרגות סלע חצובות שכנראה היוו את רצפות החדרים במפלס זה.
לקומה האמצעית שייכים לפחות שלושה חדרים הבנויים אף הם במורד מצפון לדרום. חלקם המערבי חצוב בסלע, הדופן המערבית שלהם מתקמרת ונראה שצורתם המקורית הייתה קמרונית.
לקומה התחתונה שייכת מערכת חדרים נוספת הבנויה במדרון מצפון לדרום וממנה נחפרו חלקית שני חדרים. בחדר הדרומי נמצאה גומחה מוגבהת ששימשה ארון או מזווה וכן שרידי טיח מכויר.
מרצפת המבנה מוביל גרם מדרגות למרתף הבית שצורתו קמרון והוא מטויח בטיח אפור האופייני לימי הבית השני.
הממצא מחפירת הבדיקה מעיד כנראה על מכלול אדריכלי מימי הבית השני (המאה הא' לפנה"ס–המאה הא' לסה"נ).