תועדו 14 אתרים שבהם דולמנים גדולים וגלי אבנים/סיקול:
1. דולמן גדול (11-10 מ' קוטר), תא קבורה בנוי ואבני כיסוי.
2. גל אבנים (8 מ' קוטר), אולי גל סיקול של אבנים קטנות.
3. גל אבנים/דולמן? (8.5 ×3.0 מ'), ייתכן שעליו ראש קיר.
4. גל אבנים/דולמן? (4 מ' קוטר).
5. שני גלי אבנים צמודים, ללא סימני בנייה, ייתכן גלי סיקול.
6. דולמן הרוס (9 מ' קוטר).
7. דולמן הרוס בתוך גל אבנים (11 מ' קוטר).
8. דולמן (8 מ' קוטר), אבני הכיסוי באתרן, נראה כי התא שלם.
9. דולמן (12 מ' קוטר), אבני הכיסוי באתרן, נראה כי התא שלם.
10.דולמן (11 מ' קוטר), אבני הכיסוי באתרן, התא נשדד. כ-50 מ' צפונה נראה דולמן מעבר לקו תוכנית הבנייה.
11 .דולמן/מבנה לא ברור, אולי ראש קיר או ערמת סיקול. בשטח אדמה רבה וצמחייה רבה.
12. דולמן (12 מ' קוטר), אבני הכיסוי באתרן, התא נשדד (7 מ' אורך).
13. דולמן (9 מ' קוטר), אבני הכיסוי באתרן, נראה כי התא שלם.
14. מצבור אבנים, אולי אבני כיסוי. לא נראו סימני בנייה. כ-40 מ' מזרחה נראה דולמן מעבר לקו הבנייה.