נראה כי החרסים שנמצאו הם ממצא מקבר, וזמנם תקופת הב"מ 2. הם כוללים קערה קיפרית מטיפוס 'White Slip II' (איור 1:1), נר (איור 2:1) ושתי פכיות קיפריות מטיפוס 'Base Ring' (איור 3:1, 4). כלי הייבוא מקפריסין והנר הכנעני אופייניים למכלולי קברים מתקופת הב"מ 2. לא ברור מה אופי הקבר, אם היה חלק מבית קברות נרחב ולאיזה יישוב השתייך.