שומריה

טלי אריקסון-גיני
19/06/2014
דוח סופי

בחודש אפריל 2013, נערכו הכנות לחפירה מדרום לחורבת חורבת דגש, שמצפון למושב שומריה (הרשאה מס' 6674-A; נ"צ 18904/59368), כחלק ממפעל של המרכז הארכיאולוגי החינוכי, נגב. עבודות ההכנה, מטעם רשות העתיקות, נוהלו על ידי ט' אריקסון-גיני (צילום), בסיוע ר' זכריה, והשתתפו בהן תלמידי בית הספר בשומריה. עבודות ההכנה הופסקו משהתברר כי ייתכן שבשטח החפירה יש קברים.

השטח שיועד לחפירה משתרע כ-200 מ' מדרום לחורבת דגש, בשוליים הצפוניים של מושב שומריה, באזור שאפשר היה להבחין בו בחציבות בסלע (איור 1). חורבת דגש מעולם לא נחפרה, אך ייתכן כי במקום שכן כפר בתקופה הביזנטית (המאות הד'–הז' לסה"נ). בעקבות ניקוי השטח מצמחייה נתגלו מחשופי סלע ומתקן מלבני חצוב (1.7 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.5 מ' עומק; איור 2), אולי קבר, אף שלא נמצאו ממצאים כלשהם היכולים ללמד על השימוש בו ועל תאריכו. ייתכן שהיה זה חלק משדה קבורה השייך לחורבת דגש, אך כדי לקבוע זאת תידרש חפירה נוספת.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version