נצ"מ — רי"ח 19970/64385; רי"י 14970/14385 (ח' אום אל-עומדאן): נסקרו שרידי מבנים, פריטים אדריכליים, בהם משקופים ומזוזות, וחלקי בית בד, בהם ים, אבני ממל ואבן משקולת עם חריץ וחור מלבני. כן נסקרו מערות קבורה שבחזית כל אחת מהן חצר רבועה, בורות מים, גתות, גדרות וספלולים. הממצא הקרמי כולל שברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית. בחלק הצפוני של החורבה התגלה משטח סלע שבו חצובים אגן עגול (כ-0.5 מ' קוטר) ושורות של ספלולים קטנים (0.12 מ' קוטר מרבי). ברדיוס של 50 מ' סביב משטח הסלע התגלה ריכוז של כלי צור ונתזים מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א'. ממערב לחורבה נסקרו גלי אבנים, קירות שדה, שומרות שנבנו מאבנים גדולות, גת, כבשן סיד וספלולים.

 

נ"צ — רי"ח 20010-25/64400-50; רי"י 15010-25/14400-50: על גבעה שנמצאת צפונית-מזרחית לח' אום אל-עומדאן נסקרו שרידי מבנה, בורות מים, מערת קבורה, שומרה, גת ומדרגות עיבוד. במדרון המזרחי של הגבעה נסקרו משטחי סלע רבים שנחצבו בהם ספלולים קטנים (כ-10 ס"מ קוטר).

 

נ"צ — רי"ח 19858/64485; רי"י 14858/14485: בראש גבעה נסקר מבנה הבנוי מאבנים גדולות ובו כמה חדרים וכן בור מים שעל פתחו מונחת חוליה. במדרונות הגבעה נסקרו שומרות, מדרגות עיבוד וערמות סיקול. בכל השטח התגלו שברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית.

 

נצ"מ — רי"ח 19855/64570; רי"י 14855/14570 (חורבת אשון): בראש גבעה תועדו שרידים של מבנים הבנויים מאבני גוויל ומאבנים מסותתות, מערות קבורה, בורות מים עם חוליות בפתחיהם, משקולת של בית בד וקירות של מדרגות עיבוד ששולבו בהם פריטים אדריכליים בשימוש משני. בשטח פזורים שברי כלי חרס מן התקופות הברזל, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית והאסלאמית הקדומה.

 

נ"צ — רי"ח 19923/64552; רי"י 14923/14552: על פני השטח (כ-50 X 50 מ') נסקר ריכוז של כלי צור ונתזים מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א'. כן תועדו משטחי סלע שבהם נחצבו ספלולים קטנים (0.15 מ' קוטר מרבי), חציבות, שתי גתות ובור מים.

 

נצ"מ — רי"ח 1990/6465; רי"י 1490/1465 (חורבת ברפיליא): במדרונות הגבעה שעליה נמצאת החורבה נסקרו מערות קבורה, ארון קבורה מאבן גרניט אפורה (0.7 X 1.8 מ'), בורות מים שבפתחי אחדים מהם קבועות חוליות, חציבות, כבשן סיד, מדרגות עיבוד וקטעי דרכים.