בשני ריבועים שנפתחו התגלה שקע בסלע עם מעט שברי גוף של קנקנים וסירי בישול מן התקופה הרומית.