תועדה גת חצובה בסלע גיר ולה משטח דריכה (L102; מידות 2.90 × 3.18 מ'; איורים 2, 3). תעלה חצובה (0.36 מ' אורך, 0.17 מ' רוחב) הוליכה את התירוש ממשטח הדריכה לבור סינון (L103; מידות 0.98 × 2.10 מ', 0.36 מ' עומק) ומשם בתעלה חצובה נוספת (1.2 מ' אורך, 0.13 מ' רוחב) אל בור איגום (L100; מידות 1.45 × 1.60 מ' , 1.25 מ' עומק; איורים 4, 5) שטויח בטיח לבן; נמצאו בו אבני צור קטנות וחרסים שאי אפשר לתארכם. בפינה הדרומית-מערבית של בור האיגום היה בור קטן לאיסוף שאריות התירוש, שטויח בטיח לבן עבה (L101).

 
הגת מצטרפת לתמונת המתקנים החקלאיים שפעלו באזור בימי קדם.