בשטח A נתגלו חציבות קטנות כמעט בכל מחשוף בסלע הקרטון וכן 27 מחצבות מטיפוס חצר קטנה או מדורגות. המחצבות לא סימטריות, במגוון גדלים ועומקים ונחצבו בניצול מרבי של משטח הסלע. בחלקן ניתן להבחין באבנים שלא נותקו, ובחלקן הובחנו תעלות לניתוק האבנים באמצעות מוט עץ או ברזל. לא נמצא ממצא שמאפשר את תיארוך המחצבות.

בשטח B נחפר כבשן סיד עגול (2.4 מ' קוטר פנימי, 3.1 מ' קוטר חיצוני, 1.9 מ' עומק; איור 1). דופנו המערבית חצובה כולה בסלע וכן חלקו התחתון (לוקוס 201, 1 מ' עומק). חלקו העליון בנוי בנייה יבשה מאבני גוויל במגוון גדלים (לוקוס 202) והוא השתמר לגובה ארבעה נדבכים. בדופן הצפונית של הכבשן, בין החלק החצוב לבנוי, נמצא פתח האוורור (0.3 מ' קוטר). פתח הבערה בצפון-מערב (0.4 מ' גובה השתמרות). נראה כי התקרה קרסה ולא השתמר ממנה דבר. בהיעדר כל ממצא לא ניתן היה לתארך את הכבשן.