בשטח הסקר נמצאו גת חצובה בסלע (אתר 25) ולה משטח דריכה רבוע (כ-2 × 2 מ'); פזורת חרסים (אתרים 1, 2, 4, 14, 17, 22, 29; 10–30 מ' קוטר) המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית; חציבות (אתרים 3, 5, 8, 9, 11–13, 15, 16, 18–21, 24, 27); קברים חצובים בסלע (אתרים 6, 7, 26, 28); ספלול (אתר 10); וקיר (אתר 23; כ-1 מ' אורך).