על מדרון סלע גיר רך, בשטח שגודלו 8 × 60 מ', נחשפו כ-38 חציבות ומחצבות מטיפוס המחצבות עם החצר המרובעת. הובחנו בהן 1–4 שכבות חציבה בניצול מרבי של הסלע. עוד התגלו שרידי תעלות ניתוק ותשלילי אבנים, שגודלן אחיד (0.20 × 0.35 × 0.80 מ'). העבודה במחצבות הופסקה כנראה כאשר נתקלו החוצבים באבן גיר קשה מדי. בהיעדר ממצא קרמי תיארוך המחצבות אינו אפשרי.