בור איגום (איורים 2, 3). נחשף בור מלבני (כ-1.70 × 1.98 מ', 1.73 מ' עומק), שבדופנותיו ניכרים סימני חציבה אלכסוניים שנעשו באיזמל וקרקעיתו מפולסת. בפינתו הצפונית נחצב בור שיקוע מעוגל (0.5 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק). אל ראש הדופן הצפונית-מזרחית מוליכה תעלה חצובה (0.46 מ' רוחב, 0.2 מ' עומק; איור 4), כנראה ממשטח דריכה סמוך של גת. בדופן זו, בגובה כ-0.1 מ' מעל לקרקעית הבור, נחצבו ברישול חמש גומחות מלבניות קטנות הסדורות בשורה. בדופן הדרומית-מזרחית של הבור נחצבה גומחה נוספת (איור 5). הסלע בראש הדפנות הדרומית והמערבית של הבור פולס, בהבדל של כ-4 ס"מ גובה. בתוך הבור התגלתה אדמה בוצית, ובה חרסים אחדים שאינם אינדיקטיביים ופסולת בת ימינו.

 
מערות חצובות. מערות 1 ו-2 נמצאות מתחת לבית מגורים, והן משמשות כיום לאחסון (איורים 6–8); מערה 3 נמצאת בחצר האחורית של בית מגורים סמוך, והיא ריקה (ר' איור 2). מערה 1 מלבנית (כ-4.2 × 4.5 מ', כ-2.1 מ' גובה), ובדופנותיה הצפונית, המערבית והמזרחית נחצבו מקמרים (0.5 × 2.4 מ', 1.9 מ' גובה). המקמר המערבי השתמר בשלמותו, ואילו שני המקמרים האחרים נפגעו כתוצאה מהרחבת המערה לכיוון צפון. בחלקה הדרומי של המערה נחצב הפתח ובשלב מאוחר נבנה קיר אבנים (איור 8). נראה כי זוהי מערת קבורה מהתקופות הרומית והביזנטית, ובתקופה מאוחרת נערכו בה שינויים והיא הוסבה לשמש לאחסון. מערה 2 ( כ-3.5 × 6.0 מ', כ-2 מ' גובה) נחצבה במתאר לא סדור, ותקרתה שטוחה. בפינה הצפונית-מערבית של התקרה נחצב פיר כניסה סגלגל (1.0 × 1.2 מ', 1.1 מ' גובה; איור 9), שפתחו נאטם בבטון. בחלק הדרומי של המערה נבנו בימינו מדרגות. מערה 3 דמוית חצי אליפסה ופתחה רחב (3.4 מ'; איורים 10, 11); כיום יש בה מים. בקצה הצפוני-מערבי של המערה נחצבה גומחה מעוגלת.
 
בור האיגום של הגת מעיד שהתקיימה בסביבה בעבר פעילות חקלאית הקשורה בייצור יין. מערה 1 שימשה לקבורה בתקופות הרומית והביזנטית, ומאוחר יותר היא הוסבה למחסן. ייתכן כי מערה 3 הייתה קשורה לגת הסמוכה אליה ושימשה לאחסון או לתעשייה.