בן-ארי ח' 2012. ברקה, גן יבנה. חדשות ארכיאולוגיות 124.