נפתחו שישה חצאי ריבוע בציר צפון–דרום ונחשף חלקו המערבי של מבנה בנוי אבני גזית (איור 2). קירותיו, החיצוני (W3) והפנימיים, (W5 ,W4) של המבנה, שהשתמרו לגובה שני נדבכים נבנו על הסלע משתי שורות אבני גזית. נחשפו שלושה חדרים, הבנויים בטור לאורך קיר 3 המערבי. רוחב החדרים הצפוני (לוקוס 110) והאמצעי (לוקוס 108) 3-2 מ'. הקיר התוחם את החדר הדרומי (לוקוס 109) לא נמצא. מילוי החדרים הכיל אדמה ואבני גזית במגוון גדלים (0.30 × 0.55 × 0.40 מ') ממפולת הקירות ונמצאו בו מעט חרסים ושברי רעפים מהתקופה העות'מאנית (המאות הי"ח-הי"ט לסה"נ).