בכל מגרש נפתח ריבוע חפירה אחד. במגרש 242 נחשף חלק ממבנה מורכב בן ארבעה קירות (איור 1). הקיר המרכזי (W102, אורך  7.25 מ') השתמר לגובה שלושה נדבכים. ניגשים אליו שלושה קירות היוצרים חדרים. בפינת קירות W103 ,W102 נחשף טבון (לוקוס 18) השייך לרצפה (לוקוס 7). קיר W101 הניגש לקיר 102 מפריד בין שני חדרים. בחדר הדרומי (לוקוס 16) נחשפה רצפה שעליה חרסים רבים. על רצפת החדר הצפוני (לוקוס 15) נמצאו חרסים מעטים. גם קיר W105 שממערב לקיר 102 מפריד בין שני חדרים, צפוני (לוקוס 12) ודרומי (לוקוס 13) שנמצא בהם ממצא קרמי דל מאוד.

במגרש 255 נחשף קיר (W104; אורך 5.5 מ', 0.57 מ' גובה השתמרות; איור 2). על הרצפה הניגשת לקיר (לוקוס 9) נמצאו כלי חרס: קערות (איור 5-1:3), וקנקנים (איור 9-6:3) המתוארכים לסוף התקופה הביזנטית. מתחת לקיר 104 ולרצפת לוקוס 9 נחשף בור (לוקוס 11, 1.4 מ' קוטר) ובו ממצא קרמי רב מן התקופה הכלקוליתית: ידית פערור (איור 11:3) ובסיס בזיך (איור 12:3). חלקו המזרחי של הבור נהרס במהלך עבודות פיתוח. כמו כן נמצא שבר קנקן אנטיליה (איור 10:3).