נחשפו שרידי גדרה ובור מים מהתקופה הביזנטית. לאורך הגדרה (כ-35 מ' אורך; איורים 1, 2) נחפרו חמישה חתכים. הגדרה נבנתה מאבני שדה מגיר והשתמרה לגובה נדבך אחד. בחפירתה התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית. גדרות דומות משמשות לצרכים חקלאיים למן התקופה הביזנטית ועד ימינו. בור המים נמצא ממערב לגדרה. זהו בור חצוב דמוי פעמון (כ-4 מ' עומק; איורים 3, 4). נראה כי הגדרה ובור המים שייכים ליישוב מהתקופה הביזנטית, ששכן על גבעה ממערב לבור המים ולא נחפר. בור המים המשיך לשמש כנראה לאורך השנים רועי צאן מהסביבה.