שטח הריבוע פולס באדמה ובאבנים גדולות עד לגובה ראשו של בולדר גדול שנחשף במרכז הריבוע. על גבי השטח המפולס התגלו שרידי קירות, רצפות וטבון. בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע נחשף חלק מקיר (W1), כנראה הקיר המזרחי החיצוני של מבנה שלא נחפר. בדרום הריבוע נחשפו קיר (W4) וצמוד אליו רצפת אבנים (F1), השייכים כנראה למבנה נוסף שנמצא ברובו מדרום לריבוע. בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע נחשפו שלוש אבנים, כנראה חלק מקיר נוסף (W3), הנמשך אל מחוץ לשטח החפירה. במרכז הריבוע, בשטח ששימש אולי כחצר קטורה, התגלתה תשתית של רצפה (לוקוס 104) ושרידים מעטים של ריצוף עשוי מלוחות אבן וביניהם אבנים קטנות. על תשתית הרצפה ושרידי הריצוף התגלו כמה שברים של כלי חרס. כן נחשף במרכז הריבוע על תשתית הרצפה טבון (לוקוס 106; איור 3), ובקרבתו נאספו עצמות צאן ובקר.
בחפירה התגלה ממצא קרמי רב, המתוארך ברובו לתקופת הברזל 2 (750-1000 לפסה"נ), והוא כולל קערות (איור 4: 4-1), סירי בישול (איור 4: 6–9) וקנקנים (איור 4: 11–17). מקצת הממצא הקרמי כולל סיר בישול מתקופת הברונזה המאוחרת (1200-1500 לפסה"נ; איור 4: 10), סיר בישול מתקופת הברזל 1 (1000-1200 לפסה"נ; איור 4: 5), קערת מורטריה מהתקופה הפרסית או מהתקופה ההלניסטית הקדומה (איור 4: 18) וכן חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.