שכבה VIII. בתחתית החפירה התגלתה שכבת חרסית בצבע אפור כהה (3.5-3.0 מ' מעל פני הים). לא התגלה כל ממצא, והחפירה בשכבה הופסקה בשל הצפה (כנראה לא של מי תהום).

 

שכבה VII. שכבת זיפזיף (4.6-3.5 מ' מעל פני הים).

 

שכבה VI. נחשף קיר אבן, שיסודותיו נבנו בתוך שכבת הזיפזיף (שכבה VII), והוא השתמר לגובה של 2 מ' ויותר. קיר זה הוסיף לשמש עד שכבה II. סמוך לקיר התגלו בור אשפה וכן הצטברות עפר שמעורבים בה חרסים ועצמות רבות של בעלי חיים. מבחינה ראשונית של החרסים נראה כי זמנה של השכבה המאה הה' לפסה"נ.

 

שכבה V. התגלו קטעי קירות, שיסודותיהם נבנו משני נדבכים של אבני כורכר ואילו חלקם העליון נבנה כנראה מלבנים. בממצאים מהשכבה התגלו סיטולה מצרית (10 ס"מ גובה; איור 3) ושברים של מסכת חרס גרוטסקית. כן, בקיר מבנה משכבה IV שולבה מצבה עשויה מלוח של אבן כורכר (1.3 מ' גובה; איור 4), ונראה כי מקורה בשכבה V. ממצאים אלה מלמדים אולי שבמקום היה מוקד פולחן.

 

שכבות IV-II. בכל אחת משלוש השכבות התגלו שרידי מבנים, שנבנו במתכונת דומה מקירות לבנים צרים (0.6-0.5 מ' רוחב) להם יסודות אבן. בשכבה IV התגלה מטבע כסף שנטבע בצור ומתארך את השכבה למאה הד' לפסה"נ.

 

שכבה I. הצטברות של זיפזיף סטרילי שכיסה את שרידי היישוב מהתקופה הפרסית. הצטברות זו היא חלק מדיונת חול שנערמה באזור זה של האתר, בו לא חזרו להתיישב עד לייסוד העיר נהריה.

 

הממצאים מהחפירה רבים, והם כוללים ממצא קרמי, רובו מתוארך לתקופה הפרסית, ובו כלי חרס מקומיים, קנקני יין מנמלים שונים בים התיכון וכלי חרס אטיים מזוגגים שחור, ומקצתו מתוארך לתקופת הברזל. כן התגלו פריטי מתכת, ובהם ראשי חץ, משקולות עופרת של רשתות דייגים, מחטים גדולות ששימשו כנראה לתיקון רשתות וסיכות רכיסה. ממצא מעניין הוא אבן רכב פיניקית מבזלת, דמוית עדשה, שלה זוג תעלות אחיזה; היא שימשה לטחינת קמח. עוד התגלתה חרפושית מתקופת הברזל.