בסקר תועדו 13 נקודות ממצא, ברובן זוהו דולמנים ומיעוטן נראו כדולמנים (איורים 1, 2) וכן נמצא כפר סורי (המאה הכ' לסה"נ) על גבי אתר מהתקופה הרומית-ביזנטית.
1. דולמן פתוח ללא אבני כיסוי, גל אבנים (כ-7 מ' קוטר). בשטח הדולמן עץ אלון (איור 3).
2. דולמן סגור שאבני הכיסוי שלו באתרן, גל אבנים (כ-8 מ' קוטר).
3. דולמן פתוח, אבני הכיסוי בצדו, גל אבנים (כ-7 מ' קוטר). בשטח הדולמן עץ אלון.
4. דולמן סגור שאבני הכיסוי שלו באתרן, גל אבנים גדול (כ-10 מ' קוטר).
5. גל אבנים גדול, ייתכן דולמן.
6. גל אבנים גדול, חלק מהאבנים נשדד בעבר, ייתכן דולמן. השקע במרכז הוא אולי התא.
7. דולמן פתוח ללא אבני כיסוי, גל אבנים (כ-7 מ' קוטר). בשטח הדולמן עץ אלון.
8. דולמן פתוח ללא אבני כיסוי, גל אבנים (כ-9 מ' קוטר). בשטח הדולמן עץ אלון.
9. גל אבנים גדול בראש הרכס, צופה לנחל יהודיה, ייתכן דולמן. התא לא ניכר על פני השטח.
10. דולמן, גל אבנים גדול צופה לנחל יהודיה. התא נשדד בעבר (איור 4).
11. דולמן גדול על מדרגה מעל המורד לנחל יהודיה (כ-12 מ' קוטר הגל). התא נשדד או נחפר בעבר, לצדו כמה עצי אלון.
12. דולמן בראש המדרון לנחל יהודיה, תא הקבורה נשדד בעבר, אבן כיסוי באתרה (1.5 × 2.0 מ'; כ-6 מ' קוטר גל האבנים).
13. דולמן בראש המדרון לנחל יהודיה, תא קבורה, אבני כיסוי מונחות בצד, נשדד בעבר (כ-5 מ' קוטר גל האבנים).

בקצה הדרומי-מערבי של אזור הסקר נמצאו קירות אבני בזלת מהוקצעות (איור 5), שרידי כפר סורי מהמאה הכ' לסה"נ. פיזור כלי חרס (Late Roman Wares וכלי כפר חנניה) מעיד קרוב לוודאי על יישוב מהתקופה הרומית-ביזנטית מתחת למבני הכפר. לא ניתן היה לבצע סקר מדוקדק בשל הצמחייה ועל כן הוגדרו גבולותיו בלבד.