F1 (איור 2). קירות התמך של שלוש מדרגות העיבוד (W1-3) נבנו על הסלע בשיטה דומה: פן יחיד של אבני שדה גדולות וביניהן אדמה. קיר 1 השתמר לגובה מרבי של ארבעה נדבכים, ואילו קירות 2 ו-3 השתמרו לגובה של נדבך אחד (קיר 1 — 11 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב ממוצע, 0.36 מ' גובה השתמרות; קיר 2 —  8 מ' אורך, 0.45 מ' רוחב ממוצע, כ-0.35 מ' גובה השתמרות; קיר 3 — כ-7.5 מ' אורך, כ-0.35 מ' רוחב, כ-0.6 מ' גובה השתמרות). הקירות של שלוש המדרגות יוצרים מרחב מלבני (לוקוס 102; 7.1 מ' רוחב), שאורכו לא ידוע. בחפירת מרחב 102 התגלה מילוי של אבני שדה קטנות וביניהן מעט עפר; אפשר שמילוי זה הוא פסולת מחצבה שהושלכה לכאן בתקופה המאוחרת לשימוש במדרגות העיבוד, או שמילוי זה נועד לפלס מדרגה נוספת, אולי לשימוש חקלאי.

 
F2 (איור 3). במרחק של כ-6.7 מ' ממערב למדרגות העיבוד התגלו בור מים חצוב (לוקוס 202) ומצפון לו אגן מעוגל (לוקוס 200). בור המים הוא דמוי פעמון (3.4 מ' רוחב מרבי, 4.5 מ' עומק חפירה), שפתחו חצוב במעוגל (1.2 מ' קוטר) ועליו הונחו ארבע אבנים בצורה מלבנית. בין ארבע האבנים יש מילוי של אבני שדה קטנות ומעט אדמה. בדופן הצפונית של הבור נחצבה גומחה חצי עגולה, ששימושה אינו ברור. דפנות הבור, לרבות הגומחה, טויחו בשתי שכבות של טיח. השכבה התחתונה (6 ס"מ עובי) עשויה מטיח צהבהב, ובו שוקעו שברי גוף של כלי חרס עשויים מטין צהוב בהיר. השכבה העליונה (3 ס"מ עובי) קשה מאוד, והיא עשויה מטיח אפור-ורוד שמעורבים בו שבבים רבים של חרסים. בור המים לא נחפר עד תחתיתו.
האגן (1.6-1.4 מ' קוטר, 0.40-0.25 מ' עומק) נחצב בסלע, ומסביבו הונחו אבנים בינוניות מסותתות ברישול. מצפון-מזרח לאגן ומדרום-מזרח לו הונח מילוי של אבני שדה קטנות, שנועד לפלס את פני השטח סביב האגן. האגן טויח מפנים בשכבת טיח (0.1 מ' עובי), הדומה לשכבה העליונה של הטיח בבור המים.
במרחק של כ-6.7 מ' ממערב לאגן נחפרו שני קירות (W20 – אורך 7.1 מ', רוחב 1.2 מ'; W21 – אורך 3.6 מ', רוחב 1.4 מ'), היוצרים פינה צפונית-מערבית של מבנה (לוקוס 201). שני הקירות נבנו על הסלע, משתי שורות של אבנים מסותתות למשעי וביניהן מילוי של אדמה ואבני שדה קטנות; הם השתמרו לגובה של נדבך אחד. אפשר שחלקיו האחרים של המבנה נסחפו במדרון.
 
F3 (איור 4). במרחק של כ-42 מ' מצפון לקירות נחפר כבשן סיד. דפנותיו נבנו באבנים וביניהן אדמה וטיח הדומה לזה שהתגלה בבור המים ובאגן (F2). בכבשן הובחנו שלושה שלבים. בשלב הראשון (W30A) היה חלקו הפנימי של הכבשן הגדול ביותר (9.4מ' קוטר). בשלב השני עובתה דופן הכבשן (W30B), כך שקוטרו הפנימי צומצם (8.6 מ' קוטר). גם בשלב השלישי עובתה הדופן (W30C), כך שהקוטר הפנימי של הכבשן צומצם עוד יותר (7.9מ' קוטר). בין דופן הכבשן מהשלב הראשון לדופן מהשלב השני יש מילוי של אבני גיר ואדמת טרה-רוסה; צבע האדמה אדום כתוצאה מהשרפה בכבשן ויש בה סימני פיח, כנראה חומר בערה מהכבשן. בצדו המערבי של הכבשן הותקן פתח אוורור מלבני (לוקוס 302; 3.5 מ' רוחב, 1.2מ' גובה). צמוד לכבשן מצפון התגלתה רצפה של אבני שדה בינוניות (לוקוס 303), שעליה הונחו כנראה עצים ואבני גיר לשימוש בכבשן. הרצפה תחומה בשני קירות (W31 – אורך 2 מ',
רוחב 1.1 מ'; W33 –אורך 1.5 מ', רוחב 0.65 מ'), שנבנו באבנים גדולות מסותתות ברישול; קיר 31 השתמר לגובה שלושה נדבכים וקיר 33 השתמר לגובה נדבך אחד. קיר 33 הוא המשכו של קיר 30A, ולכן ברור שהם בני אותו שלב (השלב הראשון). גם רצפה 303 שייכת לאותו שלב, שכן היא ניגשת אל קיר 30A. בכבשן לא התגלו שברי כלי חרס מן העת העתיקה, ולכן קשה לתארכו. על סמך הטיח אפשר להניח כי הוא בן זמנם של בור המים והאגן.