שטח A

בפינה הדרומית-מזרחית של האתר נחשפו שרידי רצפת טיח (לוקוס 100), שהושתתה על שכבת אבנים וכורכר גרוס.
 
שטחים  C ,B
במערב השטח נחשפו שניים מקירותיו החיצוניים של מבנה רחב ממדים (11.5×19.5 מ'), קיר (W356) שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב היוצר פינה עם עם קיר (W362) הניצב לו, שכיוונו דרום-מזרח–צפון-מערב (איור 2). הקירות שנבנו מיציקת אבני גוויל קטנות ובינוניות וחומר מליטה הושתתו על הסלע והשתמרו לגובה ארבעה נדבכים. בדרום המבנה נמצאו שרידי חדר ששרדו ממנו שלושה קירות: W225 והמשכו W227 ,W357 במזרח ו-W351 במערב (איור 3). מצפון לחדר נמצאו שרידי שני קירות פנימיים אחרים שכיוונם צפון-מזרח–דרום-מערב; קיר W230 בנוי בניית גזית וקיר W223 בנוי בניית גוויל מעורבת בחומר מליטה. מקיר נוסף, בדרום-מזרח המבנה, שכיוונו דומה, נותרה תעלת שוד (ריבוע E3, לוקוס 208).
נחשפו שרידי רצפות טיח ותשתיות של רצפות אחרות שלא השתמרו. ממזרח לקיר שנשדד נמצאו שרידי רצפת טיח שהושתתה על שכבת אבני גוויל קטנות (לוקוס 206; איור 4), ממערב לו תשתית רצפה מאבני גוויל קטנות (לוקוס 216) ומצפון לתעלת השוד נחשפו אבני גוויל קטנות, חלק מרצפת טיח שלא השתמרה (לוקוסים 201, 209). ממערב ניגשת תשתית רצפה הבנויה אבני גוויל קטנות לקיר 230 (לוקוס 229), והיא נמצאה גם מדרום-מזרח לקיר (לוקוס 228). ממזרח לקיר 223 נמצאו שרידי תשתית רצפה נוספת (לוקוס 221).
 
מעל ומתחת לרצפות המבנה נמצאו שברי כלי חרס, שכללו קערות (איור 1:5, 4, 10-8, 12) וקנקנים (איור 15:5) מן התקופה הביזנטית (המאות הו'-הז' לסה"נ). במילוי הקירות נמצאו כלי חרס שכללו קערות (איור 2:5, 3, 7-5, 11), קנקנים (איור 13:5, 14, 16) ומכסה (17:5), גם הם מן התקופה הביזנטית. עוד נמצאה במילוי אבן יד (איור 6), האופיינית לתקופת הפליאולית התחתון.