בור המים חצוב בסלע (L5; כ-4 מ' קוטר, 1.46–2.06 מ' עומק משוער; איור 2), מטיפוס 'בורות הפעמון' ודופנותיו מטויחות חלקית בטיח לבן. בקרקעית הבור הצטברו פסולת ומים ולכן לא הייתה אפשרות לאמוד את עומק הבור ואת טיב הטיח. פתח הבור, בקצהו הצפוני-מזרחי, רחב יחסית (1.0 × 1.6 מ'; איור 3). אל הפתח מתנקזות שלוש תעלות הזנה, שתיים חצובות בסלע ואחת טבעית בחלקה. התעלה הצפונית (L2; אורך 1.22 מ', רוחב 0.12–0.18 מ', עומק 0.21 מ'; איור 4) חצובה בסלע וכיוונה צפון–דרום. בקצה הדרומי היא מתחברת אל פתח הבור ובקצה הצפוני אל שקע טבעי. התעלה הדרומית (L3; אורך 0.6 מ', רוחב 0.12–0.40 מ', 0.11 מ' עומק; איור 5) חצובה בסלע וכיוונה צפון–דרום. הקצה הצפוני שלה מתחבר אל הדופן הדרומית של הבור. התעלה הצפונית-מזרחית (L4; אורך 2.31 מ', רוחב 0.6–0.8 מ'; איורים 6, 7), ראשיתה בשקע טבעי, אך בהמשך הותאמה לשימוש ואפשר להבחין בסימני חציבה. התעלה אינה מתחברת הישר אל פתח הבור, אך השיפוע הטבעי של הסלע מכוון את המים אל פתח הבור. התעלה נקטעת בקצה הצפוני-מזרחי שלה, מכאן שהייתה ארוכה יותר אך נהרסה במהלך עבודות הפיתוח.

עקב מגבלות בטיחות הבור נחפר ונוקה רק מבחוץ. לא נמצאו חרסים ולכן אין אפשרות לתארך את האתר. בור זה מצטרף אל רשימה ארוכה של מתקנים חצובים בסלע שנחשפו באזור בעבר.