נפתח ריבוע אחד ותועדו שרידים של מבנה מבודד שהתגלה בחתכי בדיקה שקדמו לחפירה. במבנה זוהו שלוש שכבות המתוארכות לתקופה הרומית (I–III; איור 1). 


שכבה III. נחשף חלק ממחצבה של אבני בנייה בסלע אם המשתרעת מזרחה (L109; איור 2).   
 
שכבה II. נחשף קיר מסיבי (W107) הניגש בצדו הדרומי לקיר (W101; איור 3) והם יוצרים פינה של מבנה. הקירות בנויים מאבני גוויל גדולות ומהוקצעות שביניהן משולבות אבני גוויל קטנות. נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה, בהם סירי בישול (איור 1:4, 2), קנקן שק (איור 3:4) ופך (איור 4:4).

שכבה I. נחשפו שרידים של מבנה המתוארך לתקופה הרומית המאוחרת (איור 5). המבנה מלבני ותחום בקירות (W104–W102) בנויים מאבני גוויל בינוניות וקטנות. למבנה קשורה כנראה רצפת טיח (L105), ששרד ממנה רק חלק קטן במערב המבנה, מעל קיר 107 משכבה II (איור 1: חתך 1–1). מתחת לרצפה נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת ובהם קנקן (איור 5:4).
 
בחתכי בדיקה שנערכו בסביבה לא נמצאו שרידים נוספים ולכן נראה שזהו מבנה יחיד. מצפון משתרע שטח חקלאי, מישורי ופתוח, ועל כן סביר להניח שהמבנה שימש מחסן.