שלב 3. שרידי קירות (W2 ,W1), תעלות שוד ורצפות טיח (לוקוסים 107-105; 79.64 מ' גובה ממוצע). רוב הקירות הועתקו ונשדדו בתקופה מאוחרת וממתאר קווי התעלות שנותרו ניתן להבחין במבנה. נמצאו שברי כלי חרס, רובם מן התקופה העבאסית: קערות (איור 2: 1, 2, 4, 5), קנקנים (איור 2: 13, 14, 16), פכים (איור 3: 3, 6) וצפחת (איור 11:3). מתחת לשלב זה נמצאו מפלסי אדמה מהודקים (לוקוסים 108, 109, 113) ששימשו תשתיות לרצפות ומתוארכים גם הם לתקופה העאבסית. נמצאו בהם קערות (איור 2: 3, 10-6), קנקנים (איור 2: 15, 17), פכים (איור 4:3, 7, 8), צפחת (איור 9:3) ומכסה (איור 12:3). במעבר בין שלב 3 לשכבת החול הטבעית (לוקוס 112) נמצאו חלק מפך צלהב–לבנבן (איור 2:3) וצפחת (איור 3: 10).

 
שלב 2 כולל מפלס חיים דל עשוי רצפות גיר מעורבות עם אדמה מהודקת (לוקוסים 103, 104; 79.87 מ' גובה ממוצע). קיר 2 משלב 3 בוטל וראשי האבנים שימשו ריצוף. נמצא בור ספיגה שגבולותיו אינם ברורים (לוקוס 110). שלב זה מתוארך גם הוא לתקופה העאבסית ונמצאו בו שברי כלי חרס: קערות (איור 2: 11, 12) ופכים (איור 3: 1, 5).
 
בשלב 1 נחשף חלק ממבנה מגורים (80.54- 80.44 מ' גובה) שקירותיו נשדדו אך ניתן לעקוב אחר יסודות הקירות ותעלות השוד שלהם (RT12-RT10) בין הקירות נחשפו רצפות טיח (לוקוסים 101, 102). על גבי רצפה 101 נתגלה טבון (לוקוס 101A) ששרדה ממנו תשתית חציו המזרחי.