נמדדו 13 אתרים שבהם נמצאו עתיקות (איור 1):

1. בור מים חצוב.
2. מערת קבורה (2.5×2.5 מ'), במרכזה בור עמידה רדוד וסביבו חצובים שבעה כוכי קבורה. לפי סגנון הקבורה מתוארכת המערה לתקופה הרומית.
3. בור מים חצוב.
4. מבנה מלבני; רוחב הקיר שכיוונו צפון–דרום כ-1 מ'.
5. שרידי כחמישה מבנים מן הכפר ההרוס. בקירות המבנים משולבות אבני גזית עתיקות.
6. שרידי מבנה ובור מים בחצרו.
7. שרידי מבנה; מתחת ליסודותיו מאגר מים חצוב שקירותיו מטויחים והוא מקורה בקמרון. סביב המבנה נמצאה קרמיקה ימי ביניימית.
10-8. שרידי מבנים מהכפר ההרוס, בקירותיהם שולבו אבני גזית עתיקות.
11. בור מים חצוב.
12. מבנה עם חמישה קמרונות. ממערב למבנה חצר (10×16 מ') המוקפת גדרת אבן. מדרום למבנה חצר קטנה נוספת, כנראה תוספת מאוחרת.
13. מחצבה עתיקה.