נפתח שטח (10.0×2.5 מ'), ונחשפו שלוש שכבות (איור 1):

שכבה I (איור 2): נחשפו שרידי קיר (W693), הבנוי משורה אחת של אבני גזית בכיוון צפוןדרום. הקיר הושתת על שכבה של מילוי שנמצאו בה מעט חרסים שחלקם מתוארך לתקופות העות'מאנית והממלוכית: קערות (איור 4: 1, 2) וקנקנים (איור 4: 5-3).
שכבה II (איור 2): נחשף קיר (W694) ששרדו ממנו שני נדבכים, כיוונו צפון–דרום והוא בנוי מאבני גזית. אל צדו המזרחי ניגשה רצפת אבנים (לוקוס 697) ומדרומו נחשפו שרידי רצפה העשויה מגיר כתוש (לוקוס 692). במילוי הקיר נמצאו מעט שברי חרסים המתוארכים לתקופה הממלוכית: קערות (איור 4: 9-6).
שכבה III (איור 3): נחשף קיר (W695) ששרדו ממנו שלושה נדבכים, כיוונו צפון–דרום והוא בנוי מאבני גזית. ממערב לקיר נחשפו קטעי רצפה (לוקוס 699) העשויה מאבנים גדולות. במילוי מעל ומתחת לרצפה נמצאו מעט חרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית: קערה (איור 4: 10) וקנקנים (איור 4: 11, 12).