הקירות החיצוניים של המבנה נמצאים כנראה מחוץ לשטח החפירה; נחשפו רק חדרי קומתו הראשונה וקירותיהם הפנימיים (איורים 2, 3). אלה כללו אולם גדול (לוקוס 105), מטבח (לוקוס 108), ושלושה פרוזדורים (לוקוסים 109, 112, 113). הקירות שהשתמרו בחלקם (כ-2.5 מ' גובה, 9 נדבכים), בנויים משתי שורות אבני גזית ומילוי אבני גוויל בינוניות. שרידי טיח נחשפו על כל הקירות. רצפות החדרים רוצפו באריחי קרמיקה בגווני אפור או אדום. דומה שמתכנני המבנה רצו להדגיש את ההבדלים באופי המרחבים ובתפקודם באמצעות גווני הריצוף. פיח שחור שנחשף על הרצפות בכל שטח המנזר, אך בעיקר באולם הגדול, מעיד על שרפה גדולה.
הכניסה אל האולם הגדול הייתה דרך פרוזדור ארוך (לוקוס 109; 18.6 מ' אורך, 1.25 מ' רוחב; איור 4), הנתחם מצד אחד בקיר W6 (אורך 11.5 מ', רוחב 0.8 מ', גובה השתמרות 2.2 מ') ובקיר החזית של הבניין שלא שרד. הפרוזדור רוצף באריחי קרמיקה אדומים

(0.2×0.2 מ') ושרידי המרצפות, הלבנים, המדרגות והפריטים האדריכליים מאבן שנחשפו על רצפתו ולצד קיר 6 מעידים על מפולת הקומות העליונות. שתי מדרגות אבן (1.55 מ' אורך, 0.35 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה) הובילו מהפרוזדור אל האולם הגדול (9.9×13.7 מ') שרוצף באריחי קרמיקה אפורים (0.2×0.2 מ'). 1.5 מ' ממזרח לקיר W1 ומולו נחשפו בטור שלושה מסדי עמודים רבועים (C ,B ,A; מידות 0.8×0.8 מ'). בחלקו הדרומי של האולם (לוקוס 111), צמוד וממזרח למסד עמוד A, הועמקה החפירה באמצעות כלי מכני

(2.4 מ' עומק) ונתגלה קיר (W5, אורך 1.3 מ', רוחב 0.8 מ', גובה 0.7 מ') המושתת על הסלע, ככל הנראה סטילובט שנשא את טור העמודים. בקצהו הצפוני נמצאה מזוזה מטויחת,המעידה על פתח (1.8 מ' רוחב) בין המזוזה לבסיס עמודA . צמוד לקיר 1 ומול הבסיסים המונחים על קיר הסטילובט, נתגלו ברצפה שלושה שקעים חצי עגולים (0.5×0.8 מ'), ששימשו להצבת בסיסי אומנות חצי עגולות. בקיר 1 נשתמרו אדני שלושה חלונות (c ,b ,a; רוחב 1.3-1.2 מ'). הקיר שבין חלון a לחלון b לא שרד, אך על פי סימטריה, ניתן לשחזר את גודלו לפי הקיר שבין חלון b ל- cולפי בסיסי האומנות שבין החלונות. ממצא מיוחד של כ-60 פריטי שיש נחשף בערמה בין בסיסי עמוד A ו-B, צמוד לקיר 1 (לוקוס 100; ר' להלן). עם פריטי השיש נתגלו גם פריטי אבן רבים, שדומים להם נמצאו גם בחלקו המזרחי של האולם. כמו כן נמצאו שרידי מיטה שעונה במרכז קיר 6 ולידה שברי זכוכית.
האולם נתחם במזרח בקיר (W10) ובו שלושה פתחים (1 מ' רוחב), הפתח הדרומי נתחם בקיר W11. קטעי הקיר שבין הפתחים זהים בגודלם (2.4 מ' אורך, 0.85 מ' רוחב) לקטעי קיר 1 שבין החלונות ומקבילים גם לבסיסי העמודים C ,B. החלק הדרומי של האולם נתחם בקיר 11. המעבר מהאולם אל הפרוזדור שממזרח לו (לוקוס 112) מסומן באמצעו בשינוי הריצוף מאריחים אפורים לאדומים. הפרוזדור (8.75 מ' אורך, 2 מ' רוחב) מרוצף אריחי קרמיקה אדומים, חלקו הדרומי לא נחפר. בשלב בניית המבנה היה מעבר מפרוזדור זה לפרוזדור שמצפון לו (לוקוס 109), אך בשלב מסוים נאטם חלקו המזרחי של קיר 6. באטימה (0.8 מ' אורך, 2 מ' רוחב) משולבות שלוש אבני קשת. צינור ניקוז מחרס נמשך לאורך קטעי הקיר W8a-b. פרוזדור נוסף ממזרח (לוקוס 113; 2.2 מ' אורך, 2 מ' רוחב), שחלקו המזרחי לא נחפר, מרוצף אריחי קרמיקה אדומים וקירותיו מטויחים ויש להניח שהוביל אל המטבח (לוקוס 108).
המטבח (3 מ' אורך, 2.2 מ' רוחב; איור 5) מרוצף אריחי קרמיקה אדומים וקירותיו מטויחים. הוא נתחם בצדו הצפוני בקיר מחיצה דק (0.1 מ') עשוי לבנים ונמצאו בו קומקומים, ספל פח, משקולת נחושת, חלק ממכתש אבן (איור 6) ושפע שברי צלחות פורצלן שיוצרו בצ'כוסלובקיה עבור Zanini in Jerusalem.
המעבר לקומה השנייה נחשף בחלקו הצפוני של המבנה. שש מדרגות אבן (לוקוס 106; 1.5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה) שרדו מגרם מדרגות שלמרגלותיו נמצא ריצוף אבן (1.40×1.75 מ'; איור 7). לאורך קיר 1 ומתחת למדרגות תעלת ניקוז (0.1 מ' קוטר) שכיוונה צפון–דרום, ובה צינור המוליך אל אל בור ניקוז/ספיגה (לוקוס 102; 1 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב, 0.85 מ' עומק; איור 8).