נחפר שטח (122 מ"ר; איורים 1, 2), שבחלקו הדרומי-המזרחי נחשף הסלע כמעט ללא ממצא ונראה כי הוא נמצא מחוץ לתחומי היישוב. בחלק הצפוני-מערבי נחשף חלק ממבנה בנוי אבני בזלת מהוקצעות. נחשפו כמה חדרים שלהם רצפות אבני בזלת, מחוברים בפתחים (איורים 3, 4). בחדר הדרומי-מערבי נמצאה בפינה הצפונית אבן שכב של רחיים אולינתיות על גבי מתקן בנוי (איור 5).
הממצא מתוארך למאות הב' והג' לסה"נ וכלל שברי כלי חרס מתוצרת מקומית, סירי בישול וקערות בישול, הדומים לכלי כפר חנניה וכלי בתי יוצר בגולן וקנקנים המוכרים גם הם מבתי יוצר מקומיים. כמו כן נמצאו שברי נרות וכמה מטבעות.