האתר כולל חלקה חקלאית מוקפת גדרות אבן, טרסות, גת ומחצבה.

החלקה החקלאית (37×47 מ') מוקפת קירות אבני גוויל (W2 בצפון, איור 1; W4 במזרח, איור 2; W1 במערב, איורים 3, 4), המושתתים על הסלע, כ-0.4-0.2 מ' מפני השטח. בתחוםהחלקה נמצאו טרסות (12-3 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 0.4 מ' גובה), אחת מהן (W3; איור 2) נחפרה והיא ניגשת לקיר החלקה 4. קיר הטרסה בנוי משורת אבנים בנדבך אחד ונסמך אליו מילוי עפר מעורב באבנים קטנות.
הגת כוללת משטח דריכה (2.0×2.1 מ', 0.35 מ' עומק; איורים 5, 6) שממנו מובילה תעלה (5 ס"מ עומק) אל אגן שיקוע מרובע (0.45×0.45 מ', 0.25 מ' עומק), המחובר בנקב (5 ס"מ קוטר) לבור איגום (0.80-1.00 x 0.95 מ').
במחצבה (10×15 מ' 1 מ' גובה; איור 7) שממזרח לגת נחשפו תשלילי אבן (כ-0.25 מ' גובה) ותעלות ניתוק (כ-10 ס"מ רוחב).