גיליון 132 לשנת 2020

  • בית שאן

  • בית שאן יעקב הראל [11/02/2020] (דוח סופי)
  • הר כיפון

  • הר כיפון טליה אבולפיא [11/02/2020] (דוח סופי)
  • עין תמר

  • עין תמר טלי אריקסון-גיני [19/02/2020] (דוח סופי)