גיליון 132 לשנת 2020

  • הר כיפון

  • הר כיפון טליה אבולפיא [11/02/2020] (דוח סופי)