חיפוש

לרשות המשתמש עומדות כמה אפשרויות חיפוש:

חיפוש כללי
חיפוש לפי שם מחבר
חיפוש לפי שם אתר
חיפוש לפי מס' הרשאה/רשיון

החיפוש הגיאוגרפי פותח את מפת הארץ המחולקת לשבע רצועות רוחב. לחיצה על רצועת הרוחב הרצויה תציג אותה עם הנקודות המציינות את מקום האתרים והמקושרות לרשימת הדוחות בגיליונות האלקטרוניים.
לחיפוש באמצעות מפה גאוגרפית לחץ כאןחיפוש: